Cross Bakkeveen

Datum:15-01-2012
Plaats:Bakkeveen
Volledige uitslag

RUNNING CENTER CROSS CIRCUIT, BAKKEVEEN, 15 JANUARI 2012 UITSLAGENLIJST 29-01-2012 20:38 Pag: 1 Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd ----- ---------------------- -- -------------------- -------- ----- ---------------------- -- -------------------- -------- MAN, RECREANTEN 50 Maurice Tax 68 Sneek 42:57 1 Tom Algera 98 Makkum 11:06 51 Luutzen Nijdam 75 lippenhuizen 43:27 2 Quinten Hartman 03 Makkum 12:08 52 Jelle Jagersma 96 IJlst 43:37 3 Joey Scholte 04 Bakkeveen 15:44 53 Jurjen Jagersma 98 IJlst 43:38 4 Arjan Biedema 91 Heerenveen 19:31 54 Stefan van der Wal 70 Drachten 44:16 5 W. van rossum 99 Joure 22:43 55 Anton Stempher 81 Leek 44:26 6 Sander Miedema 96 Heerenveen 23:55 56 Bernardus Rinsema 71 Berltsum 44:30 7 Jan Jorna 30 Harlingen 24:30 57 Ronald Hoekstra 66 Reduzem 44:38 8 Louwrens Tolman 97 Lippenhuizen 24:36 58 Alex van Zurk 62 Leeuwarden 44:38 9 Hero Polet 61 Sneek 24:48 59 Aise Bouma 62 Kimswerd 44:54 10 Michiael van der Werff 98 Franeker 26:23 60 Sytze Bouma 58 bakkeveen 44:58 11 Jlikert de Vries 94 Lippenhuizen 26:26 61 Dirk Muizer 54 Leeuwarden 45:04 12 Edwin Rinsma 69 Drachten 26:50 62 Klaas Jan van der Kooi 68 Burgum 45:08 13 Lucas de Vroedt 98 Haren Gn 27:15 63 Ome Joop 60 Leeuwarden 45:18 14 Harro Arkoma 76 Lippenhuizen 28:45 64 Jelle Werfenhof 81 Drachten 45:23 15 Ate Durk Travaille 83 Leeuwarden 29:24 65 Harrie Wetterhahn 67 Leeuwarden 45:32 16 B. van der Meer 70 Heerenveen 29:38 66 R. Van Rossum 63 Joure 45:40 17 Martin Hozeman 61 Drachtstercompagnie 29:50 67 Lambert Sijbring 47 Oosterwolde 45:47 18 Emiel de Wit 98 Drachten 30:04 68 Jacco Joustra 95 Oosterwolde 45:54 19 Geert Dantema 54 Leeuwarden 30:17 69 Ben Kok 70 Kampen 45:55 20 Hans Kerkhoven 56 Leeuwarden 32:13 70 Fred hoogenboom 47 Bakkeveen 45:59 21 Martin de Jonge 71 Nietap 33:12 71 Rudy Miedema 60 Heerenveen 46:19 22 Jan Wester 68 Drachtsercompagnie 33:57 72 Menno Steenstra 91 Berlikum 46:24 23 Kevin Kuipers 98 Marum 34:00 73 Tjisse Schaap 71 Engelum 46:32 24 Sjoerd Edelenbos 77 Leeuwarden 34:01 74 Peter Witsmeer 52 Leeuwarden 46:44 25 Cor de Groot 65 Minnertsga 34:05 75 Robert Oybiagbonhia 71 Drachten 46:50 26 Anne Cuperus 81 Hurdegaryp 34:21 76 Piet Visser 62 Driesum 46:58 27 Girbe Zwaagstra 60 Donkerbroek 34:41 77 Hugo de Jong 52 Franeker 47:04 28 Joost Smit 01 Stiens 35:05 78 Robert Hoekstra 76 Drachten 47:20 29 Hans van der Sluis 63 Schettens 35:16 79 Elbe van der Molen 82 Groningen 47:46 30 Egbert Smit 56 Stiens 35:24 80 André Jellema 69 Leeuwarden 47:55 31 Johan Hiemstra 85 Drachten 35:53 81 Heije Schaper 62 Oude Bildtzijl 48:11 32 Jan Reiffers 66 Groningen 36:26 82 Fedde Beijert 70 Ureterp 48:12 33 Jouke Andringa 44 Oudehorne 36:46 83 Jan Woudstra 53 Drachten 48:23 34 Gonny Beuinsma 69 Drachten 37:31 84 Gerard Jansma 64 Goutum 48:44 35 Sije Boskma 66 Hurdegaryp 37:52 85 Jan Bosgraaf 61 Drachten 48:45 36 Robin de vries 99 De Wilp 37:55 86 Henk Hoekstra 62 Bakkeveen 48:52 37 Eeuwe Aardema 62 De Wilp 37:55 87 peter Bax 60 Drachten 49:18 38 Rinke Booi 64 Burgum 38:04 88 Marcel Copini 65 Leeuwarden 49:20 39 Arie de Jong 72 Oosterwolde 38:14 89 Johan Beintema 59 Leeuwarden 49:22 40 Collin Kuipers 02 Marum 38:31 90 A. de bakker 64 Groningen 49:27 41 Cor Ton 62 Waskermeer 39:33 91 Gjalt Weistra 68 Drachten 49:31 42 Henk van der Heide 63 Boornbergum 40:12 92 Fokko Bokster 60 Lippenhuizen 49:57 43 Gertjan Hijstek 65 Berltsum 40:15 93 Nico Hooisma 65 Dronryp 50:04 44 Sjoerd Tolsma 61 Drachten 40:34 94 John Diepenmaat 62 Leeuwarden 50:12 45 Bert van de Vaart 72 Lutjegast 40:37 95 Wietze Westerhuis 65 Marrum 50:14 46 Dennis van der Woude 91 Munnekeburen 41:08 96 Renaldo Koopman 81 Oldebekoop 50:21 47 Mark Zondervan 93 Leeuwarden 41:50 97 Guus Dirksen 49 Drachten 50:32 48 Henk Hoekman 60 Leeuwarden 42:13 98 Pascal Wolf 71 Tuk 50:35 49 William Teinsma 64 Stiens 42:29 99 Martin van Ooijen 64 Drachten 50:50 RUNNING CENTER CROSS CIRCUIT, BAKKEVEEN, 15 JANUARI 2012 UITSLAGENLIJST 29-01-2012 20:38 Pag: 2 Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd ----- ---------------------- -- -------------------- -------- ----- ---------------------- -- -------------------- -------- 100 Jorrit Zuidema 85 Groningen 50:50 2 Jannie Bekkema 01 12:04 101 Johannes van Zandberge 58 Bakkeveen 51:11 3 Lieke Hartman 03 makkum 12:52 102 Jan Kempenaar 67 Zwagerbosch 51:14 4 Danielle Teinsma 66 Stiens 15:42 103 Wieger van Keulen 59 Leeuwarden 51:23 5 Werena Tuinstra 91 Drachten 16:37 104 Jan van Dalen 58 Bakkeveen 51:58 6 Shannon van der Werff 01 Franeker 16:42 105 Hans Nagtegaal 56 Grouw 52:07 7 Jelly Dantuma 57 Leeuwarden 16:56 106 Patrick Derks 70 Drachten 52:09 8 Nynke Bruinsma 91 Sneek 18:14 107 Meinderd de Boor 67 Burgum 52:15 9 Yang-Lin Zijlstra 00 Schettens 18:19 108 Marten van der Kamp 70 Nij Beets 52:28 10 Marije van der Sluis 03 Schettens 18:20 109 Peter Klokman 63 Ureterp 52:31 11 Sonja Tuinstra-Hogerhu 73 Berlikum 21:29 110 Jan herdrik Hartman 66 Makkum 52:35 12 Nienke Okkema 86 Beetserzwaag 22:39 111 Jakob Veenstra 45 Drachten 52:35 13 Christa Aarends 68 Oudwolde 23:25 112 Sijbe Knol 90 Berlstum 52:39 14 Linda Peereboom 93 Heerenveen 23:25 113 Goos Tuinstra 60 Drachten 52:53 15 Doutsen Tilstra 80 Tytsjerk 24:00 114 Koen Grave 67 Drachten 52:53 16 Geke Brader 62 Heerenveen 24:38 115 Raymond v.d. Werff 70 Franeker 52:57 17 Fanny Postma 76 Sneek 24:46 116 Karst Anema 46 Stiens 53:15 18 Hinke Tolman 00 Lippenhuizen 25:05 117 Remco Visser 70 Oudega 53:17 19 Antje Hoeskma 70 Drachten 25:18 118 André Tieman 86 Groningen 53:19 20 Hinke Tjalma 71 Slappeterp 25:28 119 Meinte Jelsma 52 Leeuwarden 53:24 21 Lisa Keuken 96 Sneek 26:03 120 Geart Sierd v.d. Zee 75 Leeuwarden 53:29 22 Andrea Michielsen 62 Ylst 26:32 121 Herman v.d. Geest 64 Oude Bildtzijl 53:46 23 Jeannette Brandsma 60 Lippenhuizen 26:53 122 Wiep van der Heide 67 Drachten 53:52 24 Brit Janssen 69 Oudwoude 27:01 123 Douwe Dijkstra 47 Oosterwolde 54:00 25 Ank Joner 63 Leeuwarden 27:03 124 Jo Berger 61 Torsby (Zweden) 54:11 26 Yaslin van der Mei 87 Drachten 27:18 125 Dirk Berger 62 Heerenveen 54:11 27 Linda Cazemier 69 Stiens 27:23 126 Hilbert Mast 60 Drachten 54:31 28 Renny Osinga 66 Marrum 27:47 127 W. Tolman 67 Lippenhuizen 54:35 29 Hiske Schaap 91 Groningen 30:46 128 Jillard Faber 70 Drachten 54:39 30 Janet Osinga 74 Berlikum 31:47 129 Arjo van Lier 60 Hilaard 54:59 31 Hester Groenveld 68 Bolsward 31:51 130 Marc Kitslaar 76 Leeuwarden 55:08 32 Esmee Teisma 99 Stiens 32:24 131 Reint Jonker 66 Stiens 55:34 33 Marida Prins 96 Oosterwolde 32:41 132 Ian Bal 67 Leeuwarden 55:47 34 Jolanda Muizer 76 Leeuwarden 34:47 133 Daan Hessels 67 Haulerwijk 55:48 35 Janke Dijkstra-Jongedi 47 Oosterwolde 35:00 134 Riekend Koopman 54 Bontebok 56:01 36 Wybertha Brouwer 69 Bolsward 35:10 135 Kees Versprille 53 Burgum 56:12 37 Jannie Tjassing 50 Bakkeveen 36:51 136 Jorrit Booi 02 Burgum 56:24 38 Danielle Teinsma 66 Stiens 37:16 137 Johnannes van der Wal 68 Burgum 56:24 39 Froukje Mulder 72 Drachten 37:33 138 Peter Kuiper 71 Marum 56:31 40 Regina Liekelema 75 Drachten 37:50 139 Homme Kalma 61 Drachten 57:59 41 Kirsten Nienhuis 91 Oosterwolde 38:31 140 Tjeerd Visser 54 Franeker 58:01 42 Francien Geertsema 62 Eenrum 38:50 141 Jelte Nijhoft 44 Oosterwolde 58:10 43 Marjan Bijlsma-Ruiter 66 Drachten 39:05 142 Klaas Peereboom 53 Heerenveen 58:22 44 Hennie van Beek 65 Haren Gn 39:09 143 berend Schaap 48 Gytsjerk 58:25 45 Alien de Vries 74 Drachten 39:55 144 Lammert van Dijk 72 De Wilp 1:02:19 46 Ineke Kijstra-Bruinsma 71 Drachten 40:39 145 Andries Oenema 62 Heerenveen 1:02:22 47 Helga Manten 67 Groningen 40:53 146 Henry Westerhof 55 Drachten 1:02:31 48 Renny Stolte 56 Drachten 40:56 49 Marlene van der Leeuw 63 42:03 VROUW, RECREANTEN 50 C. Dijnedam 60 Franeker 42:20 1 Carmen van de Heide 01 Boornbergum 11:56 51 Esther Hozeman 66 Drachtstercompagnie 42:21 RUNNING CENTER CROSS CIRCUIT, BAKKEVEEN, 15 JANUARI 2012 UITSLAGENLIJST 29-01-2012 20:38 Pag: 3 Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd ----- ---------------------- -- -------------------- -------- ----- ---------------------- -- -------------------- -------- 52 Gerarda Teinsma 68 Stiens 42:29 JPC, JONGENS PUP. C 53 Eelkje ven der Sluis 70 Schettens 43:21 1 Mathijs Mulder 04 Start '78 3:53 54 Willie Muizer 54 Leeuwarden 43:33 2 Pjotr ter Doest 04 Impala 4:01 55 Helma SChut 66 IJlst 43:54 3 Jesse Kwint 04 Jupiter 4:09 56 J. J. Poortvliet 63 Donkerbroek 44:31 57 Sjoedtje Veenstra 61 Bergum 44:40 MPB, MEISJES PUP. B 58 Merel Nienhuis 90 Groningen 44:51 1 Ilse Meerding 03 Horror 3:58 59 Tineke Algera 67 Makkum 44:53 2 Selma Spikman 03 Groningen Atletiek 4:05 60 Rixt van der Sluis 00 Schettens 45:10 3 Anke Binnema 03 AV Heerenveen 4:08 61 Alien de Vries 74 Drachten 45:18 4 Quinty Martena 03 4:11 62 Henny Veenstra 70 Drachten 45:45 5 Mileen Bruinewoud 03 Start '78 4:13 63 Jeltsje van der Wal 50 Leeuwarden 46:37 6 Anneke Grondsma 03 Spartacus 4:17 64 Klaske Schaap- Dijkstr 71 Engelum 47:18 7 Anna Ooms 03 AV Heerenveen 4:23 65 Leonie Nienhuis 95 Oosterwolde Fr 47:39 8 Eke Tibben 03 Start '78 4:24 66 Moniek Boskma 96 Hurdegaryp 47:42 9 Agnes Martens 03 Spartacus 4:27 67 Erelyre Abeln-arezaat 58 Smalle Ee 48:08 68 Karin Ploeg 70 Drachten 48:15 JPB, JONGENS PUP. B 69 Jeannet Huitema 60 Leeuwarden 49:07 1 Milan Spijker 03 Groningen Atletiek 3:34 70 Jonna Visser 00 Oudega 49:21 2 Sietse Drost 03 Groningen Atletiek 3:52 71 Jelly Dantuma 57 Leeuwarden 49:24 3 Florian van der Dussen 03 Impala 4:14 72 Fransica Vreeling-Spa 73 Siegerswoude 49:45 4 Jelle Otter 03 Impala 4:17 73 Ingrid Kuipers 71 Marum 50:22 5 Robin Zwager 03 Spartacus 4:17 74 Jenny Tolsma 65 Drachten 51:10 6 Bjorn Rinsma 03 Impala 4:21 75 Janneke Nienhuis 60 Oosterwolde Fr 52:39 7 Jort Dijkstra 03 Horror 4:28 76 Marian Brouwer 66 Drachten 53:03 8 Jelte Bouma 03 Spartacus 4:40 77 Trees van Veen 62 Wolvega 53:25 78 Liesbeth Faber 68 Drachten 54:39 MPA1, MEISJES PUP. A1 79 Joke Nicolai 63 Oosterwolde 55:14 1 Marene Scholtens 02 Lionitas 3:32 80 Wendelien Schalij 59 Leeuwarden 56:19 2 Sofie Bakker 02 Groningen Atletiek 3:36 81 Liset de Groot 74 Roden 56:33 3 Elle Biemans 02 Groningen Atletiek 3:47 82 berber Rijpstra 67 Stiens 56:57 4 Jessica van Weperen 02 LSV Invictus 3:49 83 Klaske Veenstra 65 Franeker 58:00 5 Evelien Honebecke 02 ATC '75 3:51 84 Aly Prins Olijve 62 Oosterwolde 58:21 6 Sanne Bijlsma 02 Impala 3:55 85 Herdrika Posthumus 89 59:45 7 Charlotte Schuurman 02 Impala 3:59 86 Mariska Veldman 79 1:00:02 8 Julie Hoekstra 02 Jupiter 4:01 87 Wytske van der Kooi 72 Burgum 1:00:05 9 Yasmin Nauta 02 Groningen Atletiek 4:22 88 Jannet de Vries 73 Drachten 1:01:04 10 Marieke Brondijk 02 Spartacus 4:25 89 Minke Oord 56 Joure 1:01:21 11 Meike Guikema 02 Jupiter 4:28 90 Petra Joustra 65 Oosterwolde Fr 1:02:32 12 Anna-Bo van der Wal 02 Impala 4:32 91 Gea Huisman 69 Drachten 1:02:37 13 Yassine Bulthuis 02 Impala 4:36 14 Emma van Wieren 02 Impala 4:37 MPC, MEISJES PUP. C 15 Leandra Kingma 02 Spartacus 4:39 1 Nynke Geerders 04 Start '78 4:15 16 Mare 02 4:44 2 Joukje Kramer 04 Horror 4:38 3 Jorien Spikman 05 Groningen Atletiek 4:41 MPA2, MEISJES PUP. A2 4 Carian Buisman 04 Groningen Atletiek 4:51 1 Emy Guikema 01 Jupiter 3:34 5 Floor Dekker 04 Impala 5:10 2 Aukje Vellinga 01 Groningen Atletiek 3:40 6 Julia Rinsma 05 Impala 5:10 3 Elvira Ooms 01 AV Heerenveen 3:56 7 Jildou Binnema 05 AV Heerenveen 5:19 4 Gytte van Hoeven 01 AV Heerenveen 3:57 8 Ellis van Leeuwen 04 Groningen 5:43 5 Terri Talan 01 AV Heerenveen 3:59 RUNNING CENTER CROSS CIRCUIT, BAKKEVEEN, 15 JANUARI 2012 UITSLAGENLIJST 29-01-2012 20:38 Pag: 4 Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd ----- ---------------------- -- -------------------- -------- ----- ---------------------- -- -------------------- -------- 6 Vera Derksema 01 Groningen Atletiek 4:10 11 Rosalie Tissingh 00 Start '78 4:15 7 Elina Ettes 01 Groningen Atletiek 4:11 12 Aaricia Veenstra 00 Spartacus 4:17 8 Femke van der Galien 01 Impala 4:20 13 Noa Knip 00 Spartacus 4:20 9 Gwen Diepenmaat 01 Lionitas 4:44 14 Merle Louwinger 00 Athleta 4:21 10 Berber Otter 01 Impala 5:17 15 Esther van der Pol 00 Impala 4:30 16 Femke van der Veen 00 Athleta 4:36 JPA1, JONGENS PUP. A1 17 Nanke van den Brink 00 ATC '75 4:47 1 Jesper Tolsma 02 Athleta 3:42 18 Anna Pruntel 00 LSV Invictus 4:49 2 Jort van Deutekom 02 Lionitas 3:44 19 Ellis de Wit 00 Impala 4:57 3 Marijn de Vroedt 02 ATC '75 3:49 20 Mèrcènnè Meijer 00 SV Veendam 4 Allard Voorwinde 02 Athleta 3:50 5 Luuk Geerders 02 Start '78 3:52 MD2, MEISJES D2 6 Fabian Tros 02 LSV Invictus 3:58 1 Emma Verkaaik 99 Hunzerunners Loopgro 3:40 7 Quinten Nauta 02 Groningen Atletiek 3:58 2 Paola Bakker 99 Lionitas 3:42 8 Jelle van der Veen 02 Athleta 4:08 3 Milou de Vries 99 ATC '75 3:43 9 Tobias Bouma 02 Impala 4:10 4 Lisa Muizer 99 Lionitas 3:54 10 Harm Jan Kootstra 02 Impala 4:10 5 Rianne Nyenhuis 99 Lionitas 3:59 11 Jarno Kuiper 02 Start '78 4:12 6 Marinde Schuitema 99 Groningen Atletiek 4:00 12 Jing Oldhoff 02 Lionitas 4:12 7 Eef Bosveld 99 Impala 4:21 13 Jorrit Stada 02 Groningen Atletiek 4:14 8 Mara Leistra 99 Spartacus 4:30 14 Marnix Wecke 02 Groningen Atletiek 4:25 9 Nynke Bouma 99 Groningen Atletiek 5:11 15 Roy Frederiksz 02 Impala 4:35 10 Marrit van der Heide 99 Impala 6:14 16 Ids Bosveld 02 Impala 4:36 17 Devin Mennink 408 02 Impala 4:36 JD1, JONGENS D1 1 Thomas Kwint 00 Jupiter 3:28 JPA2, JONGENS PUP. A2 2 Jeroen van Weperen 00 LSV Invictus 3:29 1 Sjoerd de Boer 01 Horror 3:40 3 Roman de Boer 00 Horror 3:39 2 Finn van Pijkeren 01 Fivelstreek 3:43 4 Justin Martena 00 3:41 3 Tim Nieland 01 Aquilo 3:45 5 Jarin Hedzer van der K 00 Impala 3:44 4 Gijs van de Ploeg 01 Jupiter 3:46 6 Remco Mulder 00 Start '78 3:46 5 Bouwe van Leeuwen 01 Groningen Atletiek 3:53 7 Jarno Honebecke 00 ATC '75 3:47 6 Arnold Hiemstra 01 Sibrandahus 3:55 8 Gijs van der Wijk 00 Impala 3:49 7 Olaf Tempelman 01 Jupiter 3:57 9 Jord van der Ploeg 00 Jupiter 4:14 8 Mitchel Kemkers 01 Jupiter 3:58 10 Twan Pruntel 00 LSV Invictus 4:18 9 Rein Kramer 01 Horror 3:58 11 Matthijs Bouma 00 Impala 4:28 10 Patrick Philips 01 AAC '61 4:02 12 Sieger Wijnsma 00 Lionitas 4:29 11 Moos Bootsman 01 Spartacus 4:18 13 Jilles van der Heide 00 Impala 5:19 12 Johan Polet 01 Impala 4:21 14 Wolter Freerk Nijmeije 00 Start '78 5:27 MD1, MEISJES D1 JD2, JONGENS D2 1 Fanny Spikman 00 Groningen Atletiek 3:41 1 Lars van Hoeven 99 AV Heerenveen 3:24 2 Evelien Kuiper 00 Groningen Atletiek 3:43 2 Amaru Wijman 99 Groningen Atletiek 3:26 3 Marjolein Kuiper 00 Groningen Atletiek 3:47 3 Niels Visser 99 Jahn II 3:35 4 Thirza Kuiper 00 Start '78 3:48 4 Eric Stuiver 99 Start '78 3:39 5 Marit van der Schaaf 00 Groningen Atletiek 3:53 5 Emo Boven 99 Impala 3:43 6 Mare te Biesebeek 00 Lionitas 3:59 6 Wesley Hoeksra 99 Start '78 3:48 7 Elyne Kingma 00 Spartacus 4:02 7 Kars Doedens 99 Spartacus 3:49 8 Laila van der Meer 00 AV Heerenveen 4:05 8 Chris Wever 99 AV Heerenveen 4:00 9 Isabelle Semler 00 Groningen Atletiek 4:07 9 Niels Bouma 99 Impala 4:08 10 Carlijn Grave 00 Impala 4:13 10 Niels de Jong 99 Drachten 4:09 RUNNING CENTER CROSS CIRCUIT, BAKKEVEEN, 15 JANUARI 2012 UITSLAGENLIJST 29-01-2012 20:38 Pag: 5 Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd ----- ---------------------- -- -------------------- -------- ----- ---------------------- -- -------------------- -------- 11 Sven Smeman 99 Impala 4:11 8 Anneke Kootstra 98 Impala 7:46 12 Tom Speelman 99 Jahn II 4:12 9 Dominique Veninga 97 SV Veendam 7:48 10 Aline de Jong 98 Friesland 7:54 MB, SPRINTCROSS 11 Henrike Vellinga 98 Groningen Atletiek 8:02 1 Ellen Jansen 95 Start '78 3:26 12 Maaike Wiersma 98 Impala 9:17 2 Anke Zonderland 95 Impala 3:36 13 Welmoed Mink 97 Lionitas 9:28 3 Floor Buigel 96 Groningen Atletiek 3:38 14 Mare van der Weg 98 AV Heerenveen 9:30 4 Sacha Martini 96 Groningen Atletiek 3:44 15 Edina Fillekes 98 Impala 10:01 5 Birgit Scheffer 96 Impala 3:55 MB, MEISJES B MA, SPRINTCROSS 1 Tessa den Heijer 96 Groningen Atletiek 6:42 1 Anniek de Jong 93 AV Heerenveen 3:40 2 Claudia Oosterkamp 96 Start '78 7:10 2 Getty Dotinga 93 Horror 3:45 3 Lynn van der Schaaf 96 Groningen Atletiek 7:15 3 Susanne lijzinga 93 Impala 3:46 4 Mathilde Spitzen 96 Start '78 7:39 4 Wieke Nijmeijer 94 Start '78 5:15 5 Geesje Nijmeijer 96 Start '78 8:39 JB, SPRINTCROSS JC, JONGENS C 1 Bram Buigel 95 Groningen Atletiek 2:54 1 Mike Meijer 97 AAC '61 6:16 2 Robin Wassens 97 Groningen Atletiek 6:20 JA, SPRINTCROSS 3 Justin Postma 97 Impala 6:24 1 Elmor de Jong 94 Start '78 2:57 4 Jelmer van der Veen 97 Lionitas 6:29 2 Jesse Buiteveld 94 LSV Invictus 3:00 5 Wouter vd Spek 98 Impala 6:30 3 Alger Hiemstra 94 Impala 3:30 6 Peter-Jan de Jong 98 AV Heerenveen 6:31 7 Piet Wiersma 97 SV Veendam 6:32 MAN, SPRINTCROSS 8 Robin Honebecke 98 ATC '75 7:04 1 Kevin Damstra 89 AV Heerenveen 2:48 9 Rinse Altena 98 Horror 7:18 2 S.M. Postma 89 AV Heerenveen 2:50 10 Jan-Douwe Mooij 97 Aquilo 7:18 3 Lowie van der Woude 92 Start '78 2:53 11 Corné Dijkstra 97 Impala 7:32 4 Douwe Jan Krol 81 Lionitas 2:58 12 Jelmer Kootstra 98 Impala 7:36 5 Chiljen Velvis 92 Groningen Atletiek 2:59 13 Rense Negenman 98 Impala 7:38 6 Marco Wels 87 Impala 2:59 14 Roan Stienstra 98 Impala 7:56 7 Joost ter Doest 68 Impala 3:03 15 Jeffrey Roseboom 97 Impala 8:05 8 Arjan Portema 90 AV Heerenveen 3:06 9 Jappie Doller 65 Friesland 3:10 JB, JONGENS B 10 Peter Peereboom 91 AV Heerenveen 3:21 1 Jordi Stam 95 AV Heerenveen 9:13 2 Bram Kielman 96 AV Heerenveen 9:19 VROUW, SPRINTCROSS 3 Maarten Hindriks 95 AAC '61 9:24 1 Marijke Portema 92 AV Heerenveen 3:33 4 Tim de Boer 96 Start '78 9:25 2 Sandra Sikkema 85 Impala 3:37 5 Wessel van Veenen 95 AAC '61 9:29 3 Harmke Robijns 85 Impala 3:39 6 Geart Jorritsma 96 AV Heerenveen 9:33 4 Jolanda Smedinga 65 AV Heerenveen 4:30 7 Vinicius de Nekker 159 95 Start '78 9:49 8 Patrick Reitsma 95 Impala 9:49 MC, MEISJES C 9 Rembert Korrenhorst 96 AV Heerenveen 10:12 1 Susan van Weperen 98 LSV Invictus 6:47 10 Folkert Visser 95 Impala 10:13 2 Leonie Glazenborg 98 Aquilo 6:53 11 Jari van Ravenstein 95 AV Heerenveen 10:20 3 Silke Jonkman 97 Groningen Atletiek 6:57 12 Jarno van der Weg 96 AV Heerenveen 11:28 4 Ineke van Koldam 97 Groningen Atletiek 7:24 5 Marieke van den Brink 98 ATC '75 7:26 MA, MEISJES A 6 Loïs Oldhoff 98 Lionitas 7:27 1 Ydwine van der Veen 93 Lionitas 18:21 7 Irma Michielsen 98 Horror 7:43 RUNNING CENTER CROSS CIRCUIT, BAKKEVEEN, 15 JANUARI 2012 UITSLAGENLIJST 29-01-2012 20:38 Pag: 6 Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd ----- ---------------------- -- -------------------- -------- ----- ---------------------- -- -------------------- -------- VSEN, WEDSTIJD VROUW 3 Adrie van Dijk 54 ATC '75 45:58 1 Stefanie Bouma 82 Impala 23:08 4 Jan Nijmeijer 53 Start '78 57:46 2 Marieke van der Vegt 85 Vitalis 24:53 3 Brenda de Jong 81 Impala 26:50 4 Vera Keidel 89 Lionitas 28:00 V35+, WEDSTIJD VROUW 1 Yvonne Kassenberg 74 Lionitas 23:35 2 Geke Venema 66 Friesland 26:33 3 Margreet Wagteveld 71 Start '78 28:56 V45+, WEDSTIJD VROUW 1 Tineke van de Vliet 56 Horror 24:55 JA, JONGENS A 1 David Hofstee 93 Impala 21:23 2 Gerrit Wolbers 94 Lionitas 22:24 3 Bert Bos 93 Groningen Atletiek 24:53 MSEN, WEDSTRIJD MAN 1 Jan Jouke Vos 82 AV Heerenveen 35:16 2 Riekele Kobes 86 AV Heerenveen 35:55 3 Erwin Akkerman 79 HAC '63 36:43 4 Siep Nota 90 Horror 37:02 5 Rene Jaasma 84 Impala 37:23 6 Jan Sytze Jonker 86 AV Heerenveen 37:25 7 Marwin Iedema 92 Impala 37:28 M35+, WEDSTRIJD MAN 1 Remon van Lunzen 69 Lionitas 34:47 2 Harry Wiersma 72 Friesland 37:02 3 Huub Bots 67 Lionitas 38:12 4 Ralf de Jong 75 Impala 38:33 5 Frank Marks 68 Groningen 39:30 6 Foppe van der Heide 71 Impala 42:26 M45+, WEDSTRIJD MAN 1 Klaas Talma 59 Impala 38:26 2 Sieds Wiersma 62 Impala 38:55 3 Peter van Ravenswaaij 60 avVN 39:26 4 Adriaan Huisman 64 LSV Invictus 40:14 5 Ritske Flootman 64 Lionitas 40:47 6 Johannes van der Veen 57 Lionitas 41:52 7 Jan Driessen 57 LSV Invictus 43:27 8 Willie Kiewiet 57 Lionitas 43:31 9 Symen van der Velde 57 Horror 44:42 M55+, WEDSTRIJD MAN 1 Rink Post 56 LSV Invictus 39:34 2 Chris Draijer 55 Impala 42:02 Voor opmerkingen over de uitslag, kun je mailen naar wcimpala@gmail.com