Ledenadministratie Atletiek

Aanmelden

Aanmelden kan bij de ledenadministratie of via bij n van de trainers. Download het aanmeld-formulier [WORD] | [PDF] of vraag er n bij uw trainer. Vul het document in en print deze uit. Onderteken het formulier en geef het daarna aan de trainer.

Opzeggen

Opzeggen kan twee keer per jaar. Dit moet schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie (per post of per e-mail) vr 1 mei (lid tot 1 juli) of vr 1 november (lid tot 1 januari). Vermeld je volledige naam, trainingsgroep en het (e-mail)adres voor de bevestiging. Er vindt geen contributieverrekening plaats. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging, in de regel binnen 1 a 2 weken. Het lidmaatschap van de Atletiekunie wordt door AV Impala stopgezet. Dit loopt overigens altijd door tot het einde van het lopende kalenderjaar. De eventuele machtiging voor de contributie-inning wordt ingetrokken.

Aanmelden en opzeggen dient te gebeuren bij:
Ledenadministratie Atletiek
Sportlaan 11
9203 NV Drachten

Of via het bij de Ledenadministratie Atletiek via het contactformulier. Vraag om een bevestiging.

Meld u ook af bij uw eigen trainer!


Contributie tarieven

Contributieregeling afdeling Atletiek met ingang van 1 januari 2017

Bij voorkeur wordt de contributie via automatische incasso gend. Indien men met een acceptgiro wil betalen, rekenen we 4,50 voor administratiekosten op jaarbasis (2,25 per half jaar). De contributie over de periode januari t/m juni wordt in maart gend. De contributie van juli t/m december wordt in september gend.

De contributieadministratie wordt verzorgd door Gerda Wolke. Email: gfewolke Apenstaartje gmail.com


Contributie afdeling atletiek per half jaar:

Pupillen € 60,-
C / D junioren € 65,-
A / B junioren € 75,-
Senioren/masters: sprint/technisch atletiek € 90,-
Senioren/masters: MILA/LA € 80,-
Loopsport: buiten de baan* 1 training€ 40,-
Loopsport: buiten de baan* 2 of meer trainingen€ 50,-
Loopsport: gebruik baan/clubgebouw 1 training € 55,-
Loopsport: gebruik baan/clubgebouw 2 of meer trainingen € 70,-
Wedstrijdlid: traint tot maximaal 10 keer per jaar mee € 20,-
Vrienden van Impala € 20,-

* Buiten de baan betekent starten elders en geen enkel gebruik maken van de baan danwel het clubgebouw.


Contributie Atletiekunie per jaar:

 Basiscontributie Wedstrijdlicentie Eenmalige inschrijvingskosten
Pupillen € 14,75 € 8,00 € 7,50
Junioren € 15,55 € 14,20 € 7,50
Senioren € 16,80 € 22,70 € 7,50
Masters € 16,80 € 22,70 € 7,50
Recreanten  € 16,80 - € 7,50

- De contributie voor de atletiekunie wordt in maart gencasseerd, dan wel in september als men na 1 maart lid wordt.
- Let op: de contributie voor de atletiekunie is altijd het volledige jaarbedrag, ongeacht de lidmaatschapsperiode.


Leeftijdsindeling


Bij deze groepen is het kalenderjaar waarin de leeftijd wordt bereikt bepalend.

De indeling geldt (officieel) over de periode 1 november t/m 31 oktober. De categoriewissel vindt voor onze trainingsgroepen echter direct na de herfstvakantie plaats. In de tabel vindt u de nieuwe leeftijdsindeling die na de herfstvakantie gehanteerd zal worden. Voor de veteranen is de geboortedatum bepalend.


Mini Pupillen7 jaar(geboren in 2010)
Pupillen C8 jaar (geboren in 2009)
Pupillen B9 jaar (geboren in 2008)
Pupillen A10 en 11 jaar (geboren in 2006 en 2007)
Junioren D 12 en 13 jaar (geboren in 2004 en 2005)
Junioren C14 en 15 jaar (geboren in 2002 en 2003)
Junioren B16 en 17 jaar (geboren in 2000 en 2001)
Junioren A18 en 19 jaar (geboren in 1998 en 1999)
Vrouwen Senioren20 t/m 34 jaar
Mannen Senioren20 t/m 34 jaar
 
Masters:
Vrouwen V35 / Mannen M3535 t/m 39 jaar
Vrouwen V40 / Mannen M4040 t/m 44 jaar
Vrouwen V45 / Mannen M4545 t/m 49 jaar
Vrouwen V50 / Mannen M5050 t/m 54 jaar
etc.etc.