Ledenadministratie Triathlon

Aanmelden

Aanmelden kan bij de ledenadministratie of via n van de trainers. Download het aanmeld-formulier [WORD] | [PDF] of vraag er n bij uw trainers. Vul het document in en print deze uit. Onderteken het formulier en geef het daarna aan de trainer.

Opzeggen

Opzeggen kan twee keer per jaar. Dit moet schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie (per post of per e-mail) vr 1 mei (lid tot 1 juli) of vr 1 november (lid tot 1 januari).
Vermeld je volledige naam, trainingsgroep en het (e-mail)adres voor de bevestiging. Er vindt geen contributieverrekening plaats. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging, in de regel binnen 1 a 2 weken.
Het lidmaatschap van de NTB wordt door AV Impala stopgezet. Dit loopt overigens altijd door tot het einde van het lopende kalenderjaar.
De eventuele machtiging voor de contributie-inning wordt ingetrokken.

Aanmelden en opzeggen dient te gebeuren bij Ralf de Jong:
Email: ralf.de.jong Apenstaartje hotmail.com
Meldt u ook af bij uw eigen trainer!

Contributie tarieven

Contributieregeling afdeling triathlon met ingang van 1 januari 2017

Bij voorkeur wordt de contributie via automatische incasso gend. Indien men met een acceptgiro wil betalen, rekenen we 4,50 voor administratiekosten op jaarbasis (2,25 per half jaar). De contributie over de periode januari t/m juni wordt in maart gend. De contributie van juli t/m december wordt in september gend.

De contributieadministratie wordt verzorgd door Gerda Wolke. Email: gfewolke Apenstaartje gmail.com


Contributie tarieven triathlon per half jaar:

Senioren (volledig) € 105,00
Wedstrijdlid: traint maximaal 10 keer per jaar mee  € 30,00

Het lidmaatschap geeft recht op alle hardlooptrainingen (in een groep naar keuze) op de atletiekbaan en 2 zwemtrainingen. Ook wordt de mogelijkheid geboden om in groepsverband te trainen voor het fietsen.

Contributie NTB per jaar:

 Basiscontributie  Wedstrijdlicentie  Eenmalige inschrijvingskosten
Senioren  € 34,00 € 25,00 -

- De contributie voor de NTB wordt in maart gencasseerd, dan wel in september als men na 1 maart lid wordt.
- Let op: de contributie voor de NTB is altijd het volledige jaarbedrag, ongeacht de lidmaatschapsperiode.
-Let op: Indien men ook deelneemt aan atletiekwedstrijden dan dient men ook de basiscontributie en de kosten voor de wedstrijdlicentie van de Atletiekunie te voldoen.