Ledenadministratie Wandel Sport

Aanmelden

Aanmelden kan bij de ledenadministratie of via één van de trainers. Download het aanmeld-formulier [WORD] | [PDF] of vraag er één bij uw trainers. Vul het document in en print deze uit. Onderteken het formulier en geef het daarna aan de trainer.

Opzeggen

Opzeggen kan twee keer per jaar. Dit moet schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie (per post of per e-mail) vóór 1 mei (lid tot 1 juli) of vóór 1 november (lid tot 1 januari).
Vermeld je volledige naam, trainingsgroep en het (e-mail)adres voor de bevestiging.

- Er vindt geen contributieverrekening plaats. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging, in de regel binnen 1 a 2 weken.
- Het eventuele lidmaatschap van de KWBN wordt door AVImpala stopgezet.
- De eventuele machtiging voor de contributie-inning wordt ingetrokken.

Opzeggen dient te gebeuren bij:

Trees Rankenberg - Ledenadministratie Wandelen
Sportlaan 11
9203 NV Drachten
ledenavimpala Apenstaartje live.nl

Of via het bij de Ledenadministratie via het contactformulier. Vraag om een bevestiging.
Meldt u ook af bij uw eigen trainer!

Contributie

De contributie bedraagt € 33,00 per half jaar plus indien men lid is van de wandelbond een afdracht aan de bond van € 12,00 (of € 8,00 voor een basislidmaatschap). De contributie bij 2 of meer keer trainen bedraagt € 52.00 per half jaar.

- De verschuldigde clubcontributie wordt aan het begin van ieder halfjaar geïncasseerd.
- De contributie voor de KWBN wordt aan het begin van het eerste halfjaar geïncasseerd, danwel het halfjaar waarin men lid wordt.
- Let op: de contributie voor de KWBN is altijd het volledige jaarbedrag, ongeacht de lidmaatschapsperiode.