Trainingen wegatletiek

Lijkt de loopsport jou een leuke sport?

Iedereen is van harte welkom op de atletiekbaan om een keer mee te trainen. Daar kun je ook bij de aanwezige trainers inlichtingen krijgen over de voor hen geschikte trainingsgroep en de trainingstijden. Om de kennismaking met de atletiek wat makkelijker te maken mag gedurende de eerste vier weken gratis worden meegetraind.

Lid worden

Wil je na deze vier proeftraininging doorgaan met atletiek, kijk dan hier hoe je lid kan worden. De trainer kan je hier natuurlijk ook meer over vertellen.

Trainers

Een atletiekvereniging als Impala besteedt uiteraard veel aandacht aan scholing en training. Onder leiding van bevoegde en bekwame trainers worden trainingen verzorgd voor de diverse atletieknummers op verschillende niveaus, voor alle leeftijdsgroepen, al dan niet gericht op wedstrijddeelname. Ook de recreatieve sportbeoefenaars krijgen bij Impala een goed onderdak met een georganiseerde trainingsbegeleiding. Hieronder een overzicht van de belangrijkste groepen.


 

De trainingsgroepen

Start to run
Vrijdag van 19.00 uur tot 20.30 vanaf de atletiekbaan.
Meer informatie.
Zaterdagochtendgroep
Zaterdag van 9.00 uur tot 10.30 vanaf de atletiekbaan.
Meer informatie.
Beginnende lopers
Maandagavond- en woensdagavondgroep
Maandag en woensdag van 19.00 tot 20.30 uur vanaf de atletiekbaan.
Meer informatie.
Beginnende lopers of met enige ervaring
Dinsdagavond- en donderdagavondgroep
Dinsdagavond van 19.15 tot 20.45 uur.
Donderdagavond van 19.15 tot 20.45 uur.
Meer informatie.
Ervaren lopers
De bos-trim/prestatieloopgroep
Zaterdag van 08.45 uur tot 09.45 uur vanaf parkeerplaats aan de Poostweg.
Dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur vanaf tennisbaan te Beetsterzwaag en in wintertijdperiode vindt de dinsdagavond training plaats vanuit de atletiekbaan.
Meer informatie.
Beginnende lopers of met enige ervaring
Sport overdag
Woensdag van 9:30 en 10.30 uur vanaf de atletiekbaan.
Meer informatie.
Beginnende lopers of met enige ervaring


De verschillende loopgroepen


 

Zaterdagochtendgroep en Start to run - beginnende lopers
Trainers: René Jaasma, Jan Bosgraaf, Lizette van der Vegt en Dirk de Vries.

Deze groep is voornamelijk bedoeld voor de beginnende loper die graag (voor het eerst) een wedstrijd tussen de 5 en 10 km wil lopen. Met de groep wordt toegewerkt naar gezamenlijk bepaalde wedstrijden zoals de 8 van Drachten of één van de wedstrijden op een eiland. Deelname aan de wedstrijden is echter niet verplicht.
De trainingen beginnen om 9.00 uur tot 10.30 uur en vinden plaats op of rond de atletiekbaan. Elke laatste zaterdag van de maand wordt getraind in het bos van Beetsterzwaag, verzamel plaats “het Witte huis”. Naast de training op zaterdag is er een schema om 2 keer in de week thuis te kunnen lopen. Meer info mail: starttorunApenstaartjelive.nl

Start to Run:

2 keer per jaar, start in maart of september, is er de mogelijkheid om in een speciale opstart groep te starten met hardlopen. Het doel is om binnen 6 weken 3 km gelopen kan worden. Dit door 3 keer per week hard te lopen, waarvan 1 keer (Vrijdagavond 19.00 uur – 20.30 uur) op de atletiekbaan en 2 zelfstandige trainingen aan de hand van een schema. Voor meer informatie mail naar starttorunApenstaartjelive.nl en om je in te schrijven: http://starttorun.atletiekunie.nl/
Kom voor meer informatie eens langs, of train direct een keer mee. Of neem contact op met één van de trainers. 

Maandagavond- en woensdagavondgroep - beginnende lopers of met enige ervaring
Trainers: Jakob Veenstra en Jan Bosgraaf op maandag. Jan Woudstra op woensdag.

Deze groepen tellen tientallen atleten, dames en heren, jong en oud. De maandagavondgroep is voor de lopers met enige ervaring, de woensdagavondgroep voor beginnende lopers. Er wordt aan scholing gedaan, op looptechniek wordt getraind, soms wordt er 'op tijd' gelopen. Niettemin zijn deze groepen in principe recreatief bezig, het moet plezierig en gezellig zijn - en dat is het ook! De trainingen vinden voornamelijk op de baan plaats en, zoals de naam van de groepen aangeeft: op beide avonden van 19.00 tot ca. 20.30 uur.

Kom voor meer informatie eens langs, of train direct een keer mee. Of neem contact op met één van de trainers. 

Dinsdagavond- en donderdagavondgroep: - ervaren lopers
Trainers: Jerzy Kasemier en Herman Hofstee.

Hierin trainen dames en heren van alle leeftijden, op dinsdagavond van 19.30 - 21.00 uur en donderdagavond van 19.15 - 20.45 uur. De doelstelling is van deze groep is het verbeteren van persoonlijke prestaties. Deze groep is vooral prestatiegericht bezig, met daarnaast ook ruimte voor recreatieve lopers. Indien er bij atleten behoefte ontstaat om volgens een schema te trainen, dan wordt dat in overleg met de trainer verzorgd.

Kom voor meer informatie eens langs, of train direct een keer mee. Of neem contact op met één van de trainers. 

De bos-trim/prestatieloopgroep voor dames en heren. - beginnende lopers of met enige ervaring
Trainer: Dries Wedzinga op dinsdag. Jakob Veenstra op zaterdag.

Leeftijdsgrenzen zijn er niet. Het enige belangrijke is, dat je van "lopen" houdt, je eigen conditie op peil wilt houden en zonodig wilt verbeteren. De groep traint op zaterdagmorgen van 08.45 tot plm. 09.45 uur vanaf de parkeerplaats aan de Poostweg (Afslag Hotel Restaurant Lauswolt) en gedurende de zomertijd op dinsdagavond vanaf de parkeerplaats bij de tennisbaan te Beetsterzwaag van 18.45 tot plm. 19.45 uur. Tijdens de wintertijdperiode vindt de dinsdagavond training plaats vanuit het Clubhuis van A.V. Impala en er wordt gelopen op de verharde en verlichte straten in Drachten-zuid.
Er zijn twee dames- en heren trim/loopgroepen. Beide groepen hebben dames- en herenleden. Wisseling van groep is mogelijk op basis van eigen conditie en mogelijkheden.

Kom voor meer informatie eens langs, of train direct een keer mee.

Naast bovengenoemde groep traint vanaf de parkeerplaats aan de Poostweg op zaterdagmorgen van 08.45 tot plm. 09.45 uur nog een groep die, momenteel nog, voornamelijk uit heren bestaat. Deze groep is meer prestatie gericht. De training wordt bij toerbeurt door een van de deelnemers gegeven."
Informatie: Chris Konings (0512 516550).

Neem voor meer informatie ook contact op met één van de trainers. 

Sport overdag - beginnende lopers of met enige ervaring
Trainers: Willem Boorsma.

Ook is er de mogelijkheid om aan looptrainingen deel te nemen in de ochtenduren. Iedere woensdag tussen 9:30 en 10.30 uur kunt u onder leiding van trainer Willem Boorsma kennis maken met de loopsport en zo uw conditie flink verbeteren. Misschien heeft u de loopsport al ontdekt, maar komt het er 's avonds niet van. Dan kunt u nu profiteren van sport overdag bij AV Impala. De looptraining is geschikt voor alle niveaus en gaat door bij voldoende deelname. U kunt zich opgeven bij Willem Boorsma, 0512 - 510705. Er wordt gewerkt met een strippenkaart à € 25,- voor 10 keer deelnemen, indien niet gekozen wordt voor het lidmaatschap van Impala. Het lidmaatschap voor deze categorie kost € 102,- per jaar. Ook kunt u gebruik maken van de kantine en van de kleed- en wasgelegenheden.

Kom voor meer informatie eens langs, of train direct een keer mee. Of neem contact op met één van de trainers.

 

Trainers

Willem Boorsma0512 - 510705Vogelzang 1129201 SE Drachten
Jakob Veenstra0512 - 510391Folgeren 239207 AA Drachten
Jan Woudstra0512 - 523281Flevo 1289204 JS Drachten
Dries Wedzinga06 - 40417162
Dirk de Vries0512-471773 of 06-37322016Schoolstraat 339258 CG Jistrum
Jan Bosgraaf0512-523956Blaauboerperk 42 9203 LA Drachten
Herman Hofstee06 - 53667520
Jerzy Kasemier
René Jaasma06 - 53634947
Lizette van der Vegt06-23334429Watersingel 49Leek