De acht van Langezwaag

Datum:21-02-2004
Plaats:Langezwaag
Volledige uitslag

Naam Woonplaats Vereniging Tijd km/uur 2 km Vrouwen 04 Janneke de Vries Drachten 0:12:50 9,35 10,2 km Mannen senioren 01 Rene Jaasma Drachten Impala 0:35:52 17,06 04 Jos v.Egmond Rottevalle Impala 0:40:00 15,30 17 Johan Hiemstra Drachten 0:47:47 12,81 40+ 04 Hans Hollander Beetsterzwaag 0:43:59 13,91 09 Sietze Hiemstra Drachten 0:44:13 13,84 18 Dries de Jong Drachten 0:53:52 11,36 50+ 02 Lammert Wolters Drachten SV Friesland 0:44:19 13,81 13 Dries Wedzinga Drachten Impala 0:54:47 11,17 14 Anne v.d.Heide Drachten 0:55:37 11,00 Vrouwen senioren 01 Brenda de Jong Drachten Impala 0:43:59 13,91 35+ 03 Ria Bruinsma Drachten Impala 0:49:12 12,44 45+ 03 Marian v.d.Schaaf Oenkerk Impala 0:49:37 12,33 16,1 km Mannen senioren 1 Ralf de Jong Drachten Impala 1:00:49 15,88 40+ 03 Marten Bekkema Drachten Impala 1:10:04 13,79 12 Cor Postma Drachten Impala 1:15:08 12,86 16 Foppe Gall Drachten 1:17:09 12,52 35 Sjoerd Tolsma Drachten Impala 1:19:41 12,12 21,1 km Mannen senioren 10 Jasper v.Olst Groningen Impala 1:28:56 14,24 11 Jouke Jorritsma Drachten Impala 1:35:10 13,30 12 Henk Veenstra Drachten SV Friesland 1:35:42 13,23 16 Klaas de Vries Drachten Impala 1:51:19 11,37 40+ 1 Klaas Talma Gorredijk Impala 1:15:12 16,84 50+ 05 Wim v.Winsen Drachten Impala 1:30:24 14,00 17 Ype v.Olst Drachten 1:48:31 11,67 Vrouwen 45+ 02 Els ter Schure Beetsterzwaag 1:49:03 11,61