AV Impala Drachten

Contributie & opzeggen

De contributie wordt bij voorkeur geïnd via een automatische incasso. Betalen via een acceptgiro is ook mogelijk. Hiervoor rekenen we per half jaar €2,50 administratiekosten.

Inflatiecorrectie

Zoals goedgekeurd in de ALV van 4 april 2016 passen we jaarlijks voor de Impala contributie de inflatiecorrectie toe te beginnen met de contributie over 2018. De inflatiecorrectie over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2021 tesamen is 5.84%% en de percentages zijn gelijk aan de inflatiecorrectie die gehanteerd wordt bij de Atletiekunie. Als compensatie voor het minder kunnen trainen in 2020 is de inflatiecorrectie voor dat jaar 0%.

Inningen

De contributie wordt twee keer per jaar geïnd in maart (over de periode januari t/m juni) en september (over de periode juli t/m december). Heb je vragen over betalingen? Stuur dan een mail naar contributieavimpala.nl. De tarieven vind je in het menu links.

Opzeggen

Opzeggen kan twee keer per jaar. Voor 1 mei of voor 1 november. Dit moet schriftelijk (per post of  e-mail)  gebeuren. Vermeld in de opzegging:

  • je volledige naam
  • trainingsgroep
  • het (e-mail)adres voor de bevestiging

Er vindt geen contributieverrekening plaats. Je ontvangt meestal binnen twee weken een bevestiging. Het lidmaatschap van de Bond wordt door AV Impala stopgezet. Dit loopt overigens altijd door tot het einde van het lopende kalenderjaar. De eventuele machtiging voor de contributie-inning wordt ingetrokken.

  • Heb je opgezegd vóór 1 mei? Dan loopt het lidmaatschap nog door tot 1 juli.
  • Heb je opgezegd of vóór 1 november? Dan loopt het lidmaatschap nog door tot 1 januari.

Opzeggen voor atletiek en wandelen:
Via mail: ledenadministratieavimpala.nl
Of via de post:
Ledenadministratie Impala
Sportlaan 11
9203 NV Drachten

Opzeggen voor Triathlon:
Email: triathlonavimpala.nl

Vraag om een bevestiging. Meld je ook af bij je eigen trainer.

 

Sponsors