AV Impala Drachten 0512-530857

Contributie & opzeggen

Contributieregeling van Impala voor 2018.

De contributie wordt bij voorkeur geïnd via een automatische incasso.
Indien men met een acceptgiro wil betalen, rekenen we  op jaarbasis €4,50 voor administratiekosten (€2,25 per half jaar).

Zoals goedgekeurd in de ALV van 4 april 2016 wordt in 2018 voor de Impala contributie de inflatiecorrectie toegepast. De correctie is 0.77 % en gelijk aan de inflatiecorrectie die gehanteerd wordt bij de Atletiekunie. De inflatiecorrectie is dit jaar niet van toepassing op de tarieven voor de Triathlonafdeling.

Bij de afdelingen Atletiek, Loopsport en Triathlon wordt de contributie over de periode januari t/m juni in maart geïnd, en de contributie van over de periode juli t/m december in september.
Bij de afdeling Wandelsport wordt de contributie over de periode januari t/m juni in januari geïnd, en de contributie van over de periode juli t/m december in juli.

De contributieadministratie wordt verzorgd door Karin van Gog. Email: contributieavimpala.nl
Zie voor tarieven het menu links.

Opzeggen

Opzeggen kan twee keer per jaar. Dit moet schriftelijk gebeuren (per post of per e-mail) vóór 1 mei (men blijft lid tot 1 juli) of vóór 1 november (lid tot 1 januari). Vermeld je volledige naam, trainingsgroep en het (e-mail)adres voor de bevestiging. Er vindt geen contributieverrekening plaats. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging, in de regel binnen 1 a 2 weken.
Het lidmaatschap van de Bond wordt door AV Impala stopgezet. Dit loopt overigens altijd door tot het einde van het lopende kalenderjaar.
De eventuele machtiging voor de contributie-inning wordt ingetrokken.

Opzeggen dient te gebeuren bij de ledenadministratie:

Via Email: ledenadministratieavimpala.nl
Of via de post:
Ledenadministratie Impala
Sportlaan 11
9203 NV Drachten

Vraag om een bevestiging.
Meld u ook af bij uw eigen trainer!

 

Sponsors