AV Impala Drachten 0512-530857

Contributie & opzeggen

De contributie wordt bij voorkeur geïnd via een automatische incasso. Betalen via een acceptgiro is ook mogelijk. Hiervoor rekenen we per half jaar €2,50 administratiekosten.

Inflatiecorrectie

Zoals goedgekeurd in de ALV van 4 april 2016 passen we jaarlijks voor de Impala contributie de inflatiecorrectie toe te beginnen met de contributie over 2018. De inflatiecorrectie over de jaren 2018, 2019  en 2020 tesamen is 3.5% en gelijk aan de inflatiecorrectie die gehanteerd wordt bij de Atletiekunie. Als compensatie voor het minder kunnen trainen in 2020 wordt in 2021 de inflatiecorrectie niet toegepast voor de Impala contributie.

Inningen

De contributie wordt twee keer per jaar geïnd in maart (over de periode januari t/m juni) en september (over de periode juli t/m december).

Ila Velema (met ondersteuning van Karin van Gog) verzorgt de contributieadministratie. Heb je vragen over betalingen? Stuur dan een mail naar contributieavimpala.nl.
De tarieven vind je in het menu links.

Opzeggen

Opzeggen kan twee keer per jaar. Voor 1 mei of voor 1 november. Dit moet schriftelijk (per post of  e-mail)  gebeuren. Vermeld in de opzegging:

  • je volledige naam
  • trainingsgroep
  • het (e-mail)adres voor de bevestiging

Er vindt geen contributieverrekening plaats. Je ontvangt meestal binnen 2 weken een bevestiging. Het lidmaatschap van de Bond wordt door AV Impala stopgezet. Dit loopt overigens altijd door tot het einde van het lopende kalenderjaar. De eventuele machtiging voor de contributie-inning wordt ingetrokken.

Heb je opgezegd vóór 1 mei? Dan loopt het lidmaatschap nog door tot 1 juli.
Heb je opgezegd of vóór 1 november? Dan loopt het lidmaatschap nog door tot 1 januari.

Opzeggen voor atletiek en wandelen:
Via mail: ledenadministratieavimpala.nl
Of via de post:
Ledenadministratie Impala
Sportlaan 11
9203 NV Drachten

Opzeggen voor Triathlon:
Email: triathlonavimpala.nl

Vraag om een bevestiging.
Meld u ook af bij uw eigen trainer.

 

Sponsors