AV Impala Drachten 0512-530857

Bestuur

Het bestuur van Impala bestaat uit zes personen. Samen bepalen zij het beleid van de vereniging. Het bestuur vergadert maandelijks, meestal op de laatste vrijdag van de maand.

Voorzitter:
Rein Amels
voorzitteravimpala.nl
06 – 53 23 51 23
Secretaris:
Femke Giebels
secretarisavimpala.nl
Penningmeester:
Gerda Wolke
penningmeesteravimpala.nl
06 – 53 11 41 56
Lid bestuur
Hilde Koopmans
Portefeuille: Communicatie
communicatieavimpala.nl
Lid bestuur:
Joost ter Doest
Portefeuille: Technische zaken
trainersavimpala.nl
06 – 51 36 15 38
Lid bestuur:
Ton van Veen
Portefeuille: Beleidszaken en Accommodatie
bestuuravimpala.nl
0512 – 381 920 / 06 – 82 00 92 19

Een greep uit de onderwerpen die momenteel spelen zijn:
– De aanpassingen aan de kantine en de ruimten boven
– Het schilderen van de buitenkant van het clubgebouw
– Beleid met betrekking tot een sociaal veilig sportklimaat
– De invoering van de privacy wetgeving
– Het maken van plannen voor een nieuw materialenhok en het vergroten van het krachthok.
– Het vrijwilligersbeleid
– Organiseren van een jury cursus
– Voorbereidingen renovatie van de baan in 2020

Sponsors