AV Impala Drachten 0512-530857

Bestuur

Het bestuur van Impala bestaat uit zes personen. Samen bepalen zij het beleid van de vereniging. Het bestuur vergadert maandelijks, meestal op de laatste vrijdag van de maand.

Voorzitter:
Rein Amels
voorzitteravimpala.nl
06 – 53 23 51 23
Secretaris:
Femke Giebels
secretarisavimpala.nl
Penningmeester:
Remco Bouma
penningmeesteravimpala.nl
Lid bestuur
Hilde Koopmans
Portefeuille: Communicatie
communicatieavimpala.nl
Lid bestuur:
Joost ter Doest
Portefeuille: Technische zaken
trainersavimpala.nl
06 – 51 36 15 38
Lid bestuur:
Ton van Veen
Portefeuille: Beleidszaken en Accommodatie
bestuuravimpala.nl
0512 – 381 920 / 06 – 82 00 92 19

De belangrijkste onderwerpen die momenteel spelen zijn:
– De renovatie van de baan
– De vereniging in “corona” tijd
– Het schilderen van de buitenkant van het clubgebouw
– Het vrijwilligersbeleid en met name het borgen van voldoende trainers.
– Voorlopig in de “wachtkamer”: het maken van plannen voor een nieuw materialenhok en het vergroten van het krachthok.

Sponsors