AV Impala Drachten 0512-530857

Lid worden

Aanmelden Atletiek en Loopsport

Aanmelden voor de atletiek kan bij de ledenadministratie of via één van de trainers. Download het aanmeld-formulier [WORD] | [PDF] of vraag er één bij uw trainer. Vul het document in en print deze uit. Onderteken het formulier en geef het bij voorkeur aan de trainer.

Aanmelden en opzeggen Triathlon

Aanmelden kan bij de ledenadministratie triathlon of via één van de trainers. Download het aanmeld-formulier [WORD] | [PDF].
Vul het document in en print deze uit. Onderteken het formulier en geef het daarna aan de ledenadministrateur triathlon Menno Iedema.
Email: triathlonavimpala.nl (voor aanmelden en opzeggen)

Let op: In verband met beperkte beschikbaarheid van zwemwater hanteren we voor de triathlon een ledenstop, triatleten die zich willen aanmelden worden op een wachtlijst geplaatst.

Aanmelden Wandelsport

Aanmelden voor de wandelsport kan bij de ledenadministratie of via één van de trainers. Download het aanmeld-formulier [WORD] | [PDF] of vraag er één bij uw trainer. Vul het document in en print deze uit. Onderteken het formulier en geef het bij voorkeur aan de trainer.

Opzeggen Atletiek, Loopsport en Wandelsport

Opzeggen kan twee keer per jaar. Dit moet schriftelijk gebeuren (per post of per e-mail) vóór 1 mei (men blijft lid tot 1 juli) of vóór 1 november (lid tot 1 januari). Vermeld je volledige naam, trainingsgroep en het (e-mail)adres voor de bevestiging. Er vindt geen contributieverrekening plaats. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging, in de regel binnen 1 a 2 weken.
Het lidmaatschap van de Bond wordt door AV Impala stopgezet. Dit loopt overigens altijd door tot het einde van het lopende kalenderjaar.
De eventuele machtiging voor de contributie-inning wordt ingetrokken.

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie
Via een Email naar: ledenadministratieavimpala.nl
Of via de post:
Ledenadministratie Impala
Sportlaan 11
9203 NV Drachten

Vraag om een bevestiging.
Meld u ook af bij uw eigen trainer!

Sponsors