AV Impala Drachten

Organisatie

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de vereniging. Daarnaast zijn er binnen Impala een aantal  Teams(commissies) actief.

Inkomsten

We zijn blij met onze sponsoren, maar ook met de opbrengsten van de jaarlijkse acties zoals de Grote Clubactie, de sponsormuntenactie van Poiesz en de Rabo ClubSupport. Hierdoor heeft onze vereniging, naast de contributie, extra inkomsten. Ook de verhuur van de baan aan derden zorgt voor extra inkomsten.

ALV

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats in april. Indien besluiten niet kunnen wachten tot deze ALV dan wordt een bijzondere ledenvergadering georganiseerd.

Statuten

In de statuten staan de grondregels van onze vereniging. Alle handelingen die namens de vereniging worden verricht, zijn gebaseerd op de wet of op regels die in de statuten zijn opgenomen. Klik hier voor de actuele statuten.

Onderhoud

De Gemeente is eigenaar van de baan en verzorgt het onderhoud van de baan en de grasvelden. Impala draagt bij aan het onderhoud door het schoonhouden van de baan, de goten en installaties.
Impala is eigenaar van het clubgebouw, het tribunegebouw, de lichtmasten en alle installaties op de baan die niet verankerd zijn. Ons klusteam werkt elke maandagochtend van 9.00 tot 12.00 uur aan het nodige onderhoud. Meedoen? Je bent altijd welkom!

 

Sponsors