AV Impala Drachten 0512-530857

Organisatie

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de vereniging. Daarnaast zijn er binnen Impala een aantal  Teams(commissies) actief.

Inkomsten

We zijn blij met onze sponsoren, maar ook met de opbrengsten van de jaarlijkse acties zoals de Grote Clubactie, de sponsormuntenactie van Poiesz en de Rabobank Clubkascampagne. Hierdoor heeft onze vereniging, naast de contributie, extra inkomsten. Ook de verhuur van de baan aan derden zorgt voor extra inkomsten.

ALV

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt eind maart/begin april gehouden. Indien besluiten niet kunnen wachten tot deze ALV dan wordt een bijzondere ledenvergadering georganiseerd. In de aanloop tot de ALV is er overleg met teams over hun plannen en budget.

Onderhoud

De Gemeente is eigenaar van de baan en verzorgt het onderhoud van de baan en de grasvelden. Impala draagt bij aan het onderhoud door het schoonhouden van de baan, de goten en installaties.
Impala is eigenaar van het clubgebouw, het tribunegebouw, de lichtmasten en alle installaties op de baan die niet verankerd zijn. Met onze jaarlijkse klussendag in april zorgen we er samen voor dat de accommodatie er weer tip-top bij ligt.

 

Sponsors