AV Impala Drachten

Sociaal veilig sportklimaat

Bij AV Impala moet iedereen met plezier kunnen sporten in een veilige en gezonde omgeving. Gedrag of taalgebruik dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, accepteren we niet. Dit heeft immers vaak grote gevolgen voor de betrokken(en), maar ook voor de sfeer en de sportieve prestaties. In de notitie ‘‘Veilig Sportklimaat Impala‘ staat beschreven hoe wij met ongewenst gedrag omgaan.

De gedragsregels bij AV Impala.

Vertrouwenscontactpersoon

Het kan voorkomen dat sporters bij AV Impala toch geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag. Je kunt deze situaties bespreken met de trainer of het bestuur. Wij kunnen ons ook voorstellen dat het soms prettig is om dit met een onafhankelijk persoon te bespreken. Daarom heeft AV Impala een vertrouwenspersoon aangesteld (er is momenteel een vacature voor een tweede vertrouwenscontactpersoon)

Vertrouwenscontactpersonen hebben een geheimhoudingsplicht en gaan altijd vertrouwelijk met jouw informatie om. De vertrouwenscontactpersoon van AV Impala is Jolanda van de Graaf (tijdelijk), ze is lid van onze vereniging. Wil je weten wat de vertrouwenscontactpersoon voor jou kan betekenen? Lees dan hoofdstuk 7 van het veilig sportklimaat. Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via de mail vcppastedGraphic.pngavimpala.nl.

Sponsors