AV Impala Drachten 0512-530857

Sociaal veilig sportklimaat

Bij AV Impala moet iedereen met plezier kunnen sporten in een veilige en gezonde omgeving. Gedrag of taalgebruik dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, accepteren we niet. Dit heeft immers vaak grote gevolgen voor de betrokken(en), maar ook voor de sfeer en de sportieve prestaties. In de notitie ‘Veilig Sportklimaat Impala’ staat beschreven hoe wij met ongewenst gedrag omgaan.

De gedragsregels bij AV Impala.

Vertrouwenspersonen

Het kan voorkomen dat sporters bij AV Impala toch geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag. Je kunt deze situaties bespreken met de trainer of het bestuur. Wij kunnen ons ook voorstellen dat het soms prettig is om dit met een onafhankelijk persoon te bespreken. Daarom heeft AV Impala twee vertrouwenspersonen aangesteld.

De vertrouwenscontactpersonen hebben een geheimhoudingsplicht en gaan altijd vertrouwelijk met jouw informatie om. De vertrouwenscontactpersonen van AV Impala zijn Elisabeth Bremer en Minke Spoelstra, ze zijn beide lid van onze vereniging. Wil je weten wat ze voor je kunnen betekenen? Lees dan hoofdstuk 7 van het veilig sportklimaat. Je kunt de vertrouwenscontactpersonen bereiken via de mail vcppastedGraphic.pngavimpala.nl.

Sponsors