AV Impala Drachten 0512-530857

Sociaal veilig sportklimaat

Bij AV Impala moet iedereen in een veilige en gezonde omgeving kunnen sporten en trainen. Gedrag of taalgebruik dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, tolereren we niet. Dit heeft immers gevolgen voor de betrokken(en), de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de Atletiekunie.

In de notitie ‘Veilig Sportklimaat Impala‘ staat beschreven hoe we met ongewenst gedrag omgaan.

 

Sponsors