AV Impala Drachten 0512-530857

Sociaal veilig sportklimaat

Bij AV Impala moet iedereen met plezier kunnen sporten in een veilige en gezonde omgeving. Gedrag of taalgebruik dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, accepteren we niet. Dit heeft immers vaak grote gevolgen voor de betrokken(en), maar ook voor de sfeer en de sportieve prestaties. In de notitie ‘’Veilig Sportklimaat Impala‘ staat beschreven hoe wij met ongewenst gedrag omgaan.

De gedragsregels bij AV Impala.

Vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat sporters bij AV Impala toch geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag. Je kunt deze situaties bespreken met de trainer of het bestuur. Wij kunnen ons ook voorstellen dat het soms prettig is om dit met een onafhankelijk persoon te bespreken. Daarom heeft AV Impala een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk met jouw informatie om. De vertrouwenspersoon van AV Impala is lid van Impala en heeft er daarom voor gekozen om haar naam pas bekend te maken bij het eerste contact. Zo weten andere leden niet met wie eventuele kwesties worden besproken. Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken via de mail vcpavimpala.nl.

Sponsors