AV Impala Drachten 0512-530857

Tarieven Triathlon

Contributie Impala per half jaar in 2019

Senioren € 105,00
Wedstrijdlid: traint maximaal 10 keer per jaar mee € 30,00
Pupillen jeugdtriathlon € 76,30
Junioren CD jeugdtriathlon € 83,90
Junioren AB jeugdtriathlon € 96.60
Zwemlid jeugdtriathlon (elders AU lid) € 30,00

Het lidmaatschap geeft recht op alle atletiektrainingen op de atletiekbaan en op de zwem- en fietstrainingen.
Het jeugdlidmaatschap en zwemlidmaatschap kan vanaf 1 oktober 2019.
Zwemlid jeugdtriathlon traint alleen mee met het zwemmen en eventueel het fietsen. Deze leden zijn AU lid bij een andere vereniging.

Contributie NTB per kalenderjaar in 2019

Contributie zonder wedstrijdlicentie Contributie met  wedstrijdlicentie
Senioren € 36,00 € 62,00
Jeugdleden € 26,00

– Dit is inclusief het bondsblad. Indien men geen bondsblad wil dan moet men dit aangeven (er is dan een korting van 8 euro)
– De contributie voor de NTB wordt in maart geïncasseerd, dan wel bij de eerste contributie-inning indien men na 1 maart lid wordt.
– Let op: de contributie voor de NTB is bij inschrijving voor 1 september het volledige jaarbedrag.
Daarna geldt:
– Lidmaatschap gaat in na 1 september: 50 % korting
– Lidmaatschap gaat in na 1 november: 75 % korting
– Lidmaatschap van de NTB opzeggen moet bij de NTB voor 1 december !
Houd er rekening mee dat de ledenadministratie van Impala dit op tijd moet weten.

Sponsors