AV Impala Drachten 0512-530857

Tarieven Triathlon

Contributie Impala per half jaar in 2022

Senioren € 107,00
Wedstrijdlid: traint maximaal 10 keer per jaar mee € 31,00
Pupillen jeugdtriathlon € 79,00
Junioren CD jeugdtriathlon € 87,00
Junioren AB jeugdtriathlon € 100,00
Zwemlid jeugdtriathlon (elders AU lid) € 31,00

Het lidmaatschap geeft recht op alle atletiektrainingen op de atletiekbaan en op de zwem- en fietstrainingen.
Zwemlid jeugdtriathlon traint alleen mee met het zwemmen en eventueel het fietsen. Deze leden volgen de looptrainingen bij een andere vereniging.

Contributie NTB per kalenderjaar in 2022

Basiscontributie Contributie met wedstrijdlicentie
Senioren € 41.75 Individueel aanvragen bij de NTB
Jeugdleden € 29.75

– Dit is inclusief het bondsblad.
– Vanaf 2022 is er geen korting meer vanuit de NTB op het bondsblad Transition indien er meerdere leden op 1 adres wonen.

– De contributie voor de NTB wordt in maart geïncasseerd, dan wel bij de eerste contributie-inning indien men na 1 maart lid wordt.
– Let op: de contributie voor de NTB is bij inschrijving voor 1 september het volledige jaarbedrag.
Daarna geldt:
– Lidmaatschap gaat in na 1 september: 50 % korting
– Lidmaatschap gaat in na 1 november: 75 % korting
– Lidmaatschap van de NTB opzeggen moet bij de NTB voor 1 december !
Houd er rekening mee dat de ledenadministratie van Impala dit op tijd moet weten.

Sponsors