AV Impala Drachten 0512-530857

Tarieven Wandelsport

De contributie bedraagt € 33,70 per half jaar, plus indien men lid is van de KWBN per jaar een afdracht aan de bond van …. (bedrag voor 2019 nog niet bekend) voor een basislidmaatschap.
De contributie bij 2 of meer keer trainen bedraagt € 53,00 per half jaar.

Opmerkingen:
– De contributie voor de KWBN wordt aan het begin van het eerste halfjaar geïncasseerd, danwel het halfjaar waarin men lid wordt.
– Let op: de contributie voor de KWBN is altijd het volledige jaarbedrag, ongeacht de lidmaatschapsperiode.

 

Sponsors