AV Impala Drachten 0512-530857

Teams/Commissies

Een overzicht van de teams (ook wel commissies genaamd) die actief zijn binnen AV Impala

Kantine team

Theo Groenland, Gerrit Jepma, Suze Maathuis
De schoonmaak wordt verzorgd door Elisabeth de Vries
kantineavimpala.nl
Trekker: Theo Groenland
Contactpersoon vanuit het bestuur: Remco Bouma

De leden van het kantineteam zorgen er voor dat de leden en bezoekers van Impala tijdens wedstrijden en bijeenkomsten gebruik kunnen maken van de kantine. Na de trainingen kunnen de leden aan de bar in onze gezellige kantine onder het genot van koffie en thee of een ander drankje napraten.

Trainingen team

Sierd Wijnalda, Joost ter Doest, Ton van Veen
trainersavimpala.nl
Trekker: Joost ter Doest – 06 5136 1538
Contactpersoon vanuit het bestuur: Joost ter Doest

Het trainingen team heeft als belangrijkste taak het trainersbeleid, het ondersteuning bieden aan de trainers en met betrekking tot de trainingen een aanspreekpunt te zijn voor trainers, atleten en ouders.

Accommodatie team

Bert de Vries, Ton van Veen, Gerrit Jepma
accommodatieavimpala.nl
Trekker: Ton van Veen – 06 8200 9219
Contactpersoon vanuit het bestuur: Ton van Veen

Het accommodatie team is verantwoordelijk voor de technische staat van het clubhuis, de tribune, de lichtmasten en alle niet verankerde installaties

Communicatie team

Hilde Koopmans, Stefan de Vries, Markus Meekma, Jolanda van Duinen, Door Platje, Ton van Veen
communicatieavimpala.nl
Trekker: Hilde Koopmans
Website: Stefan de Vries – websiteavimpala.nl
Contactpersoon vanuit het bestuur: Hilde Koopmans

Triathlon team

Eric Wattez, Sandra Middel, Menno Iedema (ledenadministratie), Lizette van der Vegt, René Jaasma, Raoul van Gogh, Stefan de Vries
triathlonavimpala.nl
Trekker: Eric Wattez
Contactpersoon naar het bestuur: Eric Wattez

Wedstrijden team

Tineke Scholten, Cato Bontekoe, Anneke Kootstra, Sierd Wijnalda, Ton van Veen
wedstrijdenavimpala.nl
Trekker: Ton van Veen – 06 8200 9219
Voor inschrijvingen e.d. Tineke Scholten – 06 5207 3624
Contactpersoon vanuit het bestuur: Ton van Veen

Het wedstrijdenteam heeft als taak het organiseren van baan- en indoorwedstrijden van AV Impala.

Activiteiten team

Tiemen Wittermans, Willem Jongsma, Matthijs Bouma, Fardau Kats, René Jaasma
activiteitenavimpala.nl
Trekker: Tiemen Wittermans
Contactpersoon vanuit het bestuur: Joost ter Doest

Het activiteitenteam organiseert activiteiten voor alle groepen binnen Impala. De data van de activiteiten worden bekendgemaakt via de website en aankondigingen in het clubhuis.

Sponsors