AV Impala Drachten

Uitnodiging: de ALV voor jou!

25 March 2022

Het bestuur nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 4 april 2022 van 19.30 – 21.00 uur. Je bent hiervoor van harte welkom in ons clubgebouw. Ben jij er ook bij?

Over de ALV
Een ALV houden is voor ons als vereniging verplicht. Tijdens de ALV praat het bestuur je bij over actuele zaken die spelen binnen onze vereniging. Verder geeft het bestuur informatie over hoe we voor staan en de financiële situatie van de vereniging.

Het bestuur
Dit jaar loopt het bestuurstermijn van Remco Bouma (penningmeester) en Joost ter Doest (trainingszaken) af. Daarnaast is de functie van voorzitter al twee jaar niet ingevuld. Reden om een oproep te doen voor nieuwe bestuursleden. Vier om precies te zijn. Op deze manier kunnen we de taken en werklast binnen het bestuur en onze vereniging beter verdelen. We zijn enorm blij dat we Ruben Melching en Willem Jongsma kunnen voordragen als nieuwe bestuursleden. Hiervoor vragen we tijdens de ALV jouw instemming. Verder zoeken we nog twee bestuursleden. Voor een goede vertegenwoordiging van alle trainingsgroepen gaat de voorkeur uit naar in ieder geval één kandidaat namens de triathlon.

Vragen stellen vooraf
Vragen en/of agendapunten kun je alleen vooraf mailen naar secretarisavimpala.nl. We vragen je ook je opmerkingen over de notulen vooraf naar ons te mailen. Klik hier om de notulen te lezen.

Agenda

1.Opening & mededelingen
2. Jaarrekening 2021 & kascommissie
3. Vrijwilligers & bestuur
4. Thema
5. Pauze
6. Plannen voor 2022
7. Begroting 2022
Rondvraag en sluiting ALV

Vragen stellen vooraf
Vragen en/of agendapunten kun je alleen vooraf mailen naar secretarisavimpala.nl. We vragen je ook je opmerkingen over de notulen vooraf naar ons te mailen. Klik hier om de notulen te lezen.

Sponsors