AV Impala Drachten

Notulen ALV en nieuwe statuten

5 July 2023

Ruim 30 leden waren aanwezig bij onze jaarlijkse ledenvergadering. Kon je er niet bij zijn? Klik dan hier voor de notulen.

Statuten
Tijdens deze ALV zijn ook de nieuwe statuten van onze vereniging vastgesteld. Aan de hand van de huidige statuten en de modelstatuten van de KNAU en de NTB zijn de statuten geactualiseerd. De KNAU heeft akkoord gegeven op de geactualiseerde statuten. De laatste actualisatie was van 2012. Door de inwerkingtreding van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) in 2021 was actualisatie van de statuten noodzakelijk.

Bestuursleden
Tijdens de ALV is Inge Huigen benoemd als voorzitter en Willem Dijkstra als algemeen bestuurslid. Daarnaast is het termijn van Cato Bontekoe met een termijn van drie jaar verlengd. De overige bestuursleden zijn Ruben Melching (penningmeester), Willem Jongsma (algemeen lid), Ton van Veen (algemeen lid) en Hilde Koopmans (communicatie). Dit betekent dat het bestuur voor het eerst sinds vier jaar weer volledig op sterkte is!

Sponsors