AV Impala Drachten

Uitnodiging algemene ledenvergadering

22 March 2024

Het bestuur nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 22 april 2024 van 19.30 – 21.30 uur. Je bent hiervoor van harte welkom in ons clubgebouw. Ben jij er ook bij?

Over de ALV
Een ALV houden is voor ons als vereniging verplicht. Tijdens de ALV praat het bestuur je bij over actuele zaken die spelen binnen onze vereniging. Verder geeft het bestuur informatie over hoe we voor staan en de financiële situatie van de vereniging. De agenda wordt binnenkort op deze pagina gedeeld.

Vragen en/of agendapunten
Vragen en/of agendapunten voor de ALV kun je alleen vooraf mailen naar secretaris@avimpala.nl. We vragen je ook je opmerkingen over de notulen van de ALV 2023 vooraf naar ons te mailen.

Agenda

  • Terugblik afgelopen jaar
  • Bevestigen ereleden
  • Vanuit vorige ALV
  • Overzicht aantal leden
  • Vacatures binnen bestuur
  • Update materialenhonk/krachthonk
  • Jaarrekening
  • Pauze
  • Begroting

Sportieve groet van het bestuur!

Inge Huigen, voorzitter
Cato Bontekoe, secretaris
Ruben Melching, penningmeester
Willem Jongsma
Willem Dijkstra
Ton van Veen
Hilde Koopmans

Sponsors