AV Impala Drachten

Bericht van overlijden

6 May 2023

Deze week ontvingen we het verdrietige bericht van het overlijden van Christa Bloem. Christa was als betrokken jurylid ruim 25 jaar lid van Impala. Samen met haar man Willem Dijkstra vormde ze het vaste juryteam bij hoogspringen. Christa is 63 jaar geworden.

Haar man Willem Dijkstra, erelid van onze vereniging, is tijdens de ALV op 17 april jl. toegetreden tot ons bestuur als algemeen lid.

We leven mee met Willem en wensen hem heel veel sterkte toe.

Bestuur AV Impala,

Cato Bontekoe
Hilde Koopmans
Inge Huigen
Ruben Melching
Ton van Veen
Willem Jongsma

Sponsors