AV Impala Drachten

Corona-update vrijdag 6 november 2020

6 November 2020

In dit bericht lees je de Corona-update na aanleiding van de aangescherpte maatregelen door het kabinet. Sporten is tot 19 november toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder in groepjes van twee. Daarna gelden waarschijnlijk weer de maatregelen van de gedeeltelijke lockdown. De komende twee weken willen we samen met de trainers onderzoeken of en hoe zij na 19 november op een verantwoorde manier training kunnen geven aan loopgroepen met leden van 18 jaar en ouder. Hierbij willen we nadrukkelijk opmerken dat het organiseren van een training op papier makkelijk lijkt, maar dat het door alle restricties lastig uitvoerbaar is. Dus of het lukt om in aangepaste vorm een aantal trainingen te hervatten is nog erg onzeker.

De situatie op dit moment:
In het algemeen geldt dat sporten voor 18 jaar en ouder bij Impala op dit moment niet is toegestaan. Het is ook niet mogelijk om nu, als alternatief, individueel te trainen op de baan. Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • De zaaltraining van Chris Smeman is alleen toegankelijk voor A- en B-junioren (U18, U20). De grootte van de groep is beperkt tot maximaal 30 sporters, inclusief trainer. Kleedkamers en kantine zijn gesloten.
  • De reguliere training op de dinsdagavond van Sierd Wijnalda is alleen toegankelijk voor A- en B-junioren (U18, U20).
  • We bekijken de mogelijkheid om ook de leeftijdscategorie tot 23 jaar (U23) toe te laten bij de trainingen van Chris en Sierd. Als dit kan, passende binnen de hiervoor geldende voorwaarden, dan staan we dit toe.
  • Atleten die vóór de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober al individueel trainden, of in een groep van maximaal 4 personen kunnen dat blijven doen.
  • Trainingsgroepen die niet onder Impala vallen maar wel gebruik maken van de baan (bijvoorbeeld RTC en/of andere loopgroepen) mogen zelf bepalen hoe zij omgaan met de restricties, mits zij voldoen aan het protocol ‘verantwoord sporten’ van het NOC/NSF.
  • Het krachthonk is beschikbaar voor leden die, ook voor de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober, individueel trainden op reguliere basis.

Wat verder belangrijk is:

  • Voor iedereen van 13 jaar en ouder die in de zaal traint geldt dat zij bij het betreden van het sportcentrum een mondkapje moeten dragen. Het mondkapje mag af zodra het sporten begint.
  • In alle trainingsvormen voor > 17 jaar geldt dat de organisatie zodanig moet zijn dat met tweetallen wordt gewerkt. Dit groepje van twee blijft bij elkaar en mag niet mengen met ander tweetallen. Het tweetal moet onderling 1,5 meter afstand houden. Ook tot andere groepjes geldt de 1,5 meter afstandsregel.
  • De kleedkamers en de kantine zijn dicht.

Tot slot 
Het besluit van het bestuur is gebaseerd op het protocol van de Atletiekunie. We hopen allereerst dat iedereen gezond is en blijft en houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

Sponsors