AV Impala Drachten

Corona-update zondag 29 november 2020

29 November 2020

Beste Impalezen,

Sporten mag en is goed. Toch bleef onze baan voor leden van 18 jaar en ouder een aantal weken dicht. De hoeveelheid regels en restricties waren hiervan de oorzaak. Uiteindelijk hebben we nu toch besloten om de atletiekbaan weer voor iedereen te openen. De regels en restricties zijn er nog steeds, maar samen met de looptrainers willen we ervoor gaan om sporten voor al onze leden weer mogelijk te maken!

Functionele trainingen
Om de trainingen op een verantwoorde manier te laten verlopen, hebben we basisregels opgesteld. Deze regels zijn gebaseerd op de algemene adviezen van het RIVM en de sport specifieke aanvullingen hierop van de Atletiekunie. Het gevolg van deze regels en restricties is dat het accent van de training op het functioneel trainen ligt en minder op het sociale aspect. Verder beperken we ons tot trainingen op de baan. Trainingen buiten de baan (zoals bostrainingen) zijn onder de vlag van Impala op dit moment niet toegestaan.

Basisregels

  • Houd altijd 1,5 meter afstand.
  • Het clubgebouw is alleen open voor noodzakelijk toiletbezoek.
  • Trainen kan in een herkenbaar groepje van maximaal 4 personen.
  • Elke groepje wijst per keer een toezichthouder aan.
  • Er is een aparte in- en uitgang bij de atletiekbaan voor deelnemers van de looptrainingen.
  • Heb je klachten, dan blijf je thuis.

 
Hieronder leggen we de basisregels uit:

Houd 1,5 meter afstand
Houd op en rond de baan altijd 1,5 meter afstand. Dit geldt ook voor personen uit hetzelfde huishouden.

Clubgebouw is beperkt toegankelijk
De kantine en de kleedkamers zijn gesloten. Het toilet is toegankelijk, maar moet na gebruik direct door de gebruiker schoongemaakt worden.

Trainen in groepjes van maximaal vier personen
Je traint in een groepje van maximaal vier personen (exclusief trainer). Je loopt achter elkaar in dezelfde baan met 1,5 meter tussenruimte (indicatie = 2 kunststof baanrand-delen). De trainer bepaalt de groepsindeling. Het is niet toegestaan om je met een andere groep te mengen. De groepsindeling staat vast voor een langere periode. Als er één of meerdere lopers verhinderd zijn tijdens de training, dan worden groepjes niet samengevoegd. Ook niet wanneer er maar één loper over is.

Toezichthouder
Ieder groepje van vier stelt per training een toezichthouder aan. De toezichthouder bewaakt de onderlinge afstand tijdens de training en de opvolging van de overige regels. Het groepje is zelf verantwoordelijk voor het aanwijzen van een toezichthouder per training. Dit is niet de taak van de trainer. In sommige gevallen wordt er een aparte toezichthouder aangewezen voor de groep. Als het ‘handhaven’ door de toezichthouder niet lukt, kan deze altijd overleggen met de trainer of dit melden via trainers@avimpala.nl.

Groepjes zijn herkenbaar
Het moet duidelijk zijn welke vier lopers samen een groepje vormen. Daarom dragen de lopers een gekleurde band. Deze banden worden tijdens de eerste training uitgedeeld en moeten tijdens elke training gedragen worden. Andere manieren van herkenbaarheid zijn bespreekbaar met de trainer.

Baanindeling
Er geldt een strikte baanindeling:

  • baan 1: tempo lopen
  • baan 3: inhalen
  • baan 5 of binnen kant veld: dribbelen/wandelen.
  • banen 2 en 4 worden alleen gebruikt voor oversteken tijdens inhalen en dribbel/wandelpauze.

Ingang en uitgang
Via de normale ingang kom je op de baan. Als je de baan verlaat gebruik je hiervoor het hek aan de zuidkant (naast de politie-academie). Direct na afloop van de training verlaat je de baan. Uitlopen of een cooling-down doe je individueel, buiten de baan.

Aangepaste trainingstijden
Je kunt één training per week per volgen op de baan. Een training op de baan duurt circa 45 minuten. De trainer verwacht dat je vooraf een individuele warming-up hebt gedaan van ongeveer 15 minuten.

Je komt exact op de trainingstijd op de baan en laat de trainer weten dat je er bent. Daarna ga je naar de toegewezen verzamelplaats. Hier kun je de persoonlijke spullen laten, zoals bijvoorbeeld je bidon en jas. Aan het einde van de training pak je direct je spullen en ga je via het grasveld naar de zuid-uitgang. Kom je op de fiets, zet dan je fiets bij aankomst alvast bij de uitgang.

Samen de schouders eronder; samen Impala!
We zetten samen de schouders eronder om het sporten bij AV Impala weer mogelijk te maken. Dit lukt alleen als iedereen zich aan de regels houdt. We hopen op betere tijden, maar voor nu hebben we met deze regels en restricties te maken. We hopen dat je ondanks al deze regels toch met plezier je training kunt volgen op de baan!

Groeten van alle looptrainers en het bestuur

 

Sponsors