AV Impala Drachten

Maatregelen ivm corona (update 5 april 2020)

5 April 2020

Door het coronavirus zijn ook de activiteiten bij Impala tot stilstand gekomen. Dit heeft consequenties voor jou als Impalees én voor ons als vereniging. Voor jezelf, omdat je nu genoegen moet nemen met een alternatieve sportactiviteit zonder de gezelligheid van je sportvrienden. Wat precies de consequenties zijn voor ons als vereniging, kunnen we nu nog niet overzien. Afgelopen week hebben we als bestuur online vergaderd, om een aantal zaken te bespreken. 

Contributie, kosten en inkomsten

Binnenkort wordt de halfjaarlijkse contributie-inning weer verricht. Als bestuur vinden we het uiteraard bijzonder jammer dat de trainingen en wedstrijden vanaf maart niet door kunnen gaan. Wanneer er weer sprake zal zijn van een ‘normale situatie’ weet niemand op dit moment. De financiële impact voor AV Impala van alle maatregelen die momenteel gelden kunnen we op dit moment daarom ook niet inschatten.

Een beperkt deel van de kosten valt weg en hetzelfde geldt voor een deel van de inkomsten. Het is echter te vroeg om daarover duidelijke en onderbouwde uitspraken te doen. Na afloop van het huidige jaar kunnen we daarover de balans opmaken. Het ligt voor de hand tijdens de ALV van 2021 daar verslag over uit te brengen. Hoe we dan met financiële tekorten of overschotten als gevolg van deze bijzondere omstandigheden omgaan, kunnen we op dat moment bepalen.

Door goed beleid van de afgelopen jaren kunnen we gelukkig een stootje opvangen. Maar laten we met elkaar hopen dat iedereen weer zo snel als mogelijk is zijn favoriete sportbeoefening kan oppakken! Blijf gezond!

Kantinevoorraad naar voedselbank

Theo heeft afgelopen week de kantinevoorraad bekeken. Alle artikelen met een beperkte houdbaarheidsdatum zijn naar de voedselbank gebracht. In totaal gaat het om een derving van ongeveer 100 euro.

Onderhoud en toezicht

Hoewel er geen activiteiten zijn, gaan Ton en Henk op verschillende momenten een paar keer per week naar de baan. Ze houden in de gaten of er geen bijzonderheden zijn en zorgen voor het noodzakelijke onderhoud. Dat is natuurlijk erg fijn!

Verder hopen we dat de renovatie van de baan opgepakt kan worden in de periode dat alles stil ligt bij Impala, maar we zijn hierbij afhankelijk van de gemeente en de beschikbaarheid van aannemers. Tot op heden is er helaas nog geen startdatum bekend.

Sponsors