AV Impala Drachten

Notulen algemene ledenvergadering

4 May 2019

Op maandag 8 april was de algemene ledenvergadering (ALV). Ongeveer 50 leden waren aanwezig. Tijdens de ALV trad Gerda Wolke af als penningmeester. Remco Bouma is benoemd tot haar opvolger. Gerda blijft nog wel als vrijwilliger actief voor Impala. Hilde Koopmans is benoemd tot algemeen lid met communicatie in haar portefeuille. Ze volgt hiermee Angelique Blekkink op die in 2018 tijdens de ALV is afgetreden.

De notulen van de ALV zijn beschikbaar en via deze link te downloaden: Verslag ALV Impala

Sponsors