AV Impala Drachten

Notulen ALV en resultaat uitvraag

25 May 2022

Klik hier voor de notulen van de ALV op 4 april 2022. Tijdens de ALV heeft het bestuur ook via een werkvorm antwoorden opgehaald op de onderstaande vijf vragen.

  • Wat er goed goed bij Impala?
  • Waar we op moeten letten bij Impala?
  • Wat willen we niet bij Impala?
  • Waar moeten we als Impala trouw aan blijven?
  • Wat willen we bij Impala ontwikkelen?

Het idee is dat we deze antwoorden gebruiken bij het opstellen van het jaarplan 2022 – 2023. Klik hier voor de resultaten van deze uitvraag.

Sponsors