AV Impala Drachten

Onderzoek naar lidmaatschap pupillen

1 February 2024

Net als bij andere verenigingen merken we dat het verloop van pupillen groter is, dan een aantal jaren geleden. Toen we het aanbod kregen van een student voor een onderzoek, hebben we dat dan ook met beide handen aangegrepen om hem hier nader onderzoek naar te laten doen. De ouders van de pupillen en de jeugdleden ontvingen hiervoor een vragenlijst.

Een terugkoppeling van de student blijft echter uit, omdat de opleiding van  hem verlangt dat jij een standaard vragenlijst uitzet. Deze standaard vragenlijst sluit echter niet aan bij onze onderzoeksvraag. Voor de student en ons is dit een tegenvaller.

De input van de vragenlijsten heeft de student met ons gedeeld en deze input nemen we mee bij de ontwikkeling van ons trainingsaanbod.

Sponsors