AV Impala Drachten

Samen trainen? Houd je aan de maatregelen!

24 June 2020

We mogen inmiddels al weer een aantal weken samen sporten. We zijn blij met de huidige mogelijkheden en de eerste weken werden de gestelde maatregelen goed opgevolgd. We vinden het fijn dat je er weer bent, maar…

Houd aandacht
Nu we een paar weken verder zijn, merken we dat een groot aantal leden en trainingsgroepen een stuk ‘losser’ zijn geworden en de maatregelen niet meer zo nauw nemen. Hier zijn we op aangesproken door zowel trainers als leden, maar ook door niet leden/passanten.

Trainen buiten de baan

We willen jullie daarom dringend verzoeken om bij trainingen buiten de baan:
– de groep op te splitsen in subgroepen van maximaal 10 leden.
– de 1,5 meter tussenruimte te gaan hanteren.
– trainers te ondersteunen om het beleid in goede banen te leiden.

Trainen op de baan

Daarnaast willen we jullie vragen om op de baan:
– de 1,5 meter tussenruimte te hanteren.
– de baanindeling te respecteren.
– elkaar aan te spreken als we dit even vergeten.

Kijken naar wat er wel kan

Of en in hoeverre je het eens bent met de ingestelde maatregelen is een andere discussie. Die ligt buiten Impala. We volgen als bestuur de richtlijnen van de AU en de overheid op. Wij kijken liever naar de mogelijkheden die er zijn, in

Houd afstand

We zijn van mening dat het ons in ieder geval niet schaadt om 1,5 meter trainingsafstand te hanteren. En op deze manier houden we rekening met elkaar en de mensen die we onderweg tegenkomen. Bovendien voorkomen we hiermee problemen en boetes.

We rekenen op jullie medewerking; zo zijn we samen Impala!

Sportieve groet,
Bestuur AV Impala

Sponsors