AV Impala Drachten

Uitnodiging algemene ledenvergadering

31 March 2023

Het bestuur nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 17 april 2023 van 20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Je bent hiervoor van harte welkom in ons clubgebouw. Ben jij er ook bij?

Over de ALV
Tijdens de ALV praat het bestuur je bij over actuele zaken die spelen binnen onze vereniging. Verder geeft het bestuur informatie over hoe we er voor staan én de financiële situatie van de vereniging. Tijdens deze ALV hebben we in het bijzonder aandacht voor de plannen voor het nieuwe materialenhok en het nieuwe krachthonk. Verder vragen wij je instemming voor de geactualiseerde statuten. We vragen je deze informatie vooraf te lezen, zodat je goed voorbereid naar de ALV komt.

Lees meer over het krachthonk en materialenhok
Lees de conceptversie van de geactualiseerde statuten (Klik hier voor de actuele statuten )

Agenda

  1. Opening & mededelingen (quiz)
  2. Jaarrekening 2022 & kascommissie
  3. Vrijwilligers & bestuur
  4. Plannen voor 2023: uitbreiding krachthonk/materialenhok
  5. Pauze
  6. Plannen voor 2023: Volta en vrijwilligers
  7. Statuten
  8. Begroting 2023
  9. Rondvraag en sluiting ALV

Het bestuur
We zijn enorm blij dat we tijdens de ALV Inge Huigen kunnen voordragen als nieuwe voorzitter van onze vereniging. Cato Bontekoe wil haar termijn verlengen in de functie van secretaris. Hiervoor vragen we tijdens de ALV jouw instemming. Verder zoeken we een algemeen bestuurslid, zodat we de taken en werklast binnen het bestuur en onze vereniging beter kunnen verdelen. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze functie melden via secretaris@avimpala.nl.

Vragen stellen vooraf
Vragen en/of agendapunten voor de ALV kun je alleen vooraf mailen naar secretaris@avimpala.nl. We vragen je ook je opmerkingen over de notulen vooraf naar ons te mailen. Klik hier om de notulen van de ALV van 2022 te lezen en de agenda te bekijken.

Sportieve groet van het bestuur!

Ruben Melching
Willem Jongsma
Cato Bontekoe
Ton van Veen
Hilde Koopmans

Sponsors