AV Impala Drachten

Update plannen materialenloods en krachthonk

10 January 2024

In 2023 is tijdens de ALV ingestemd met een nieuwe materialenloods en de uitbreiding van het krachthonk. In dit nieuwsbericht geven we je een update.

Gesprekken met de gemeente

De gemeente heeft het voorstel, zoals besproken is tijdens de ALV, afgekeurd op esthetische gronden. De gemeente vond ons voorstel onvoldoende passen bij de bestaande bebouwing. Na deze tegenslag is een tweede voorstel uitgewerkt, waarbij de loods achter het clubgebouw werd geplaatst. Dit ter hoogte van de zitbank in de kantine. Op deze manier is de loods nauwelijks zichtbaar, waardoor het een kansrijk voorstel leek. Echter de plaatsing van de loods op deze plek werd ook afgewezen, omdat de loods dan buiten het toegestane ‘bouwvlak’ komt te staan. Achteraf bleek dit ook voor het eerste voorstel op te gaan.

Nieuw voorstel

Vervolgens is er gesproken met de stedenbouwkundige, om zo samen tot een nieuw voorstel te komen waarbij rekening wordt gehouden met de hiervoor geldende uitgangspunten. Het voorstel is om nu een loods te plaatsen in het verlengde van de tribune, aan de kant van de werpmuur. De loods moet dan dezelfde bouwstijl hebben als de tribune. De gemeente wil dan zorgen voor een goedkeuring om buiten het bouwvlak te mogen bouwen.

Uitwerking

Inmiddels hebben we een aannemer bereid gevonden om mee te denken over de constructie. De aannemer heeft ook de netto-kosten voor het benodigde materiaal berekend. De voorgestelde constructie heeft als basis vier stalen spanten op een fundering. De buitenbekleding bestaat uit dezelfde platen als de tribune. Verder krijgt de loods een roldeur en een gewone deur.

Kosten

De prijs voor het nieuwe ontwerp dat toegestaan is door de gemeente, is hoger dan de eerder gepresenteerde kosten. De kosten worden geschat op 26.000 euro. Dat is  5.000 euro hoger dan in het voorstel dat tijdens de ALV is besproken. Voordeel is we dat we dan een degelijkere en duurzamere constructie krijgen.

Goedkeuring vereniging

Momenteel zijn we bezig met het aanvragen van de bouwvergunning om daarmee een compleet voorstel te hebben ter goedkeuring in de vereniging.

Sponsors