AV Impala Drachten

We gaan ervoor!

10 May 2020

We mogen weer samen sporten, mits we ons houden aan de gestelde maatregelen. Trainen op anderhalve meter is hier één van, maar zeker niet de enige. In deze Impalees staan de belangrijkste punten voor jou op een rijtje. Lees deze aandachtspunten goed door voordat je naar de training gaat. Alleen als iedereen bekend is met de noodzakelijke maatregelen en zich hier aan houdt, kunnen we samen veilig én verantwoord sporten. Deze aandachtspunten gelden voor junioren en senioren.

Uitgangspunten:

 • Bij aankomst en vertrek desinfecteer je je handen.
 • Voor, tijdens en na de training houdt iedereen zich continu aan de anderhalve meter afstand.
 • De maximale groepsgrootte voor trainingen buiten de baan is 10 personen.
 • De kleedkamers, het krachthonk en het clubgebouw blijven gesloten. De toiletten zijn wel toegankelijk, voor maximaal 1 persoon per toiletruimte.
 • Bij milde verkoudheidsklachten blijf je thuis. Je blijft ook thuis als iemand in je thuissituatie koorts heeft.
 • De accomodatie is niet toegankelijk voor ouders van kinderen.
 • Trainen kan alleen op reguliere trainingstijden. Daarbuiten is de baan gesloten.

Trainingszaken:

 • Onze trainers zijn vrijwilligers. Zij mogen training geven, maar worden hiertoe niet verplicht.
 • Trainers stemmen onderling af hoe zij het gebruik van de atletiekbaan verdelen en zorgen voor een goede spreiding van de sporters.
 • De TC van de triatlon bepaalt in overleg met de leden een verdeling van de trainingen en het zwemwater. Per trainingsgroep mogen maximaal 20 triatleten zwemmen, verdeeld over 4 banen.
 • Je krijgt bericht van jouw trainer over eventuele aanpassingen en restricties.
 • De meeste groepen worden opgedeeld in kleinere subgroepen. Per subgroep wordt bij de training voor volwassenen een ‘toezichthouder’ aangewezen door de trainer. Deze persoon is ook het aanspreekpunt, wanneer de groep wordt aangesproken door een handhaver buiten de baan.
 • Materiaal wordt door één persoon gebruikt en na afloop door deze gebruiker gereinigd met desinfectans.
 • Als de groep gebruik maakt van de toilet, maken twee leden na afloop van de training de toilet schoon en de deurklinken. Dit graag onderling goed afstemmen. Dit geldt alleen voor volwassenen, tijdens de trainingen van de junioren en pupillen wordt dit verzorgd door een vrijwilliger. Schoonmaakmiddelen en handschoenen zijn aanwezig

Rol van het bestuur

 • Joost ter Doest is aangesteld als ‘coördinator corona’ bij AV Impala. Trainers en leden kunnen met vragen over de maatregelen bij Joost terecht via het mailadres trainers@avimpala.nl
 • Joost vraagt toestemming aan de gemeente Opsterland en de gemeente Smallingerland voor het trainen in de openbare ruimte voor groepen van maximaal 10 personen.
 • Bestuursleden zijn de komende twee weken aanwezig bij de trainingen en kijken samen met de trainers waar aanpassingen en verbeteringen nodig zijn.

Protocollen

De protocollen van de Atletiekunie – en indien van toepassing de Triatlonbond en Wielerunie – zijn voor ons leidend.

Tot slot

Kortom: van ‘gewoon weer samen sporten’ is geen sprake. Toch hopen we je met deze maatregelen niet te ontmoedigen. We kijken naar wat wel kan, maar het zal zeker even wennen zijn voor iedereen. Samen moeten we scherp moeten blijven op deze aandachtspunten en we mogen elkaar hier ook op aanspreken. Waar we voor gaan is sportplezier bij AV Impala.

Tot ziens op de baan en/of in het bad!

Sportieve groet,
Bestuur AV Impala

Sponsors