AV Impala Drachten

Welkom bij de online ALV op 29 juni 2020

24 June 2020

Een algemene ledenvergadering (ALV) houden is voor ons als vereniging verplicht. Maar een bijeenkomst houden in ons clubgebouw, kan vanwege het coronavirus niet. Daarom houden we onze jaarlijkse ledenvergadering deze keer online. Natuurlijk vinden wij dit als bestuur ook wel een beetje spannend. Ook voor ons is dit nieuw. Maar met de ervaring van het online werken tijdens de afgelopen periode, durven we deze uitdaging aan!

Tijdens de online ALV praat het bestuur jullie bij over actuele zaken die spelen binnen onze vereniging. Zaken als de renovatie van het clubhuis, de renovatie van de baan en de jaarstukken. De vergadering begint om 19.30 uur. Alle leden krijgen via de mail een link met meer informatie.

Kandidaat bestuursleden

Femke Giebels treedt deze vergadering af als secretaris. Rein Amels legt de bestuurshamer neer. Het bestuur stelt voor om tijdens de ALV Cato Bontekoe te benoemen in de functie van secretaris. Mochten er andere kandidaten zijn, of wanneer mensen bezwaar hebben, dan kunnen zij zich voorafgaand aan de vergadering melden. De functie van voorzitter is nog vacant. We zijn nog op zoek naar een vervanger van Rein. Heb je interesse, dan horen we het graag. Het is een leuke functie binnen een betrokken en enthousiast bestuur.

Agenda

  • opening
  • mededelingen & ingekomen stukken
  • notulen ALV 19 maart 2019
  • jaarrekening 2019 & kascommissie
  • afscheid vrijwilligers & schema bestuur
  • renovatie kantine en baan
  • begroting 2019
  • Toekomst van Impala
  • Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken

Klik hier voor de notulen van de vorige algemene ledenvergadering.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de ALV kun je mailen met secretarisavimpala.nl.

Sponsors