AV Impala Drachten 0512-530857

Welkom bij de ALV op 8 april 2019

31 March 2019

Graag zien we onze leden bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandagavond 8 april. Tijdens de vergadering praat het bestuur de leden bij over actuele zaken die spelen binnen onze vereniging. Zaken als de renovatie van het clubhuis, het nieuwe krachthonk, de plannen van het bestuur en het vrijwilligersbeleid. De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar.

Kandidaat bestuursleden

Gerda Wolke treedt af als penningmeester. Angelique Blekkink is in 2018 afgetreden als algemeen bestuurslid met communicatie in haar portefeuille. Het bestuur stelt voor om tijdens de ALV Remco Bouma te benoemen in de functie van penningmeester en Hilde Koopmans in de functie van algemeen lid. Mochten er andere kandidaten zijn, of wanneer mensen bezwaar hebben, dan kunnen zij zich voorafgaand aan de vergadering melden.

Agenda

 • opening
 • mededelingen & ingekomen stukken
 • notulen ALV 19 maart 2018
 • jaarrekening 2018 & kascommissie
 • afscheid vrijwilligers & schema bestuur
 • renovatie kantine / clubhuis

Pauze

 • begroting 2019
 • vernieuwing rondbaan
 • nieuw krachthonk, materiaalhok en toegang boven
 • plannen bestuur & teams
 • rondvraag & sluiting

Vergaderstukken

De jaarrekening van 2018 ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in het clubhuis. Klik hier voor de notulen van de vorige algemene ledenvergadering.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de ALV kun je mailen met secretarisavimpala.nl.

Sponsors